Anestesi til gynekologisk cancer-laparotomi U2 GB

19.05.2024Versjon 0.3Forfatter: Gjertrud Hustad

Generelt 

Hensikten med rutinen er å gi retningslinjer for monitorering og beskrive anestesiprosedyre til pasienter som skal til kirurgi for ovarial-, cervix- eller endometriecancer.

Monitorering 

 • SpO2, EKG, invasiv blodtrykksmåling, temp. Bruk gjerne PPV-funksjonen på arterietrykkskurven.
 • Minst 2 venefloner (1,3 mm). Eventuelt SVK. Dette bør særlig vurderes ved cancer ovarii. Ringeracetat-infusjon skal være etablert
 • Gassmonitorering

Anestesimetode 

Epidural analgesi (Th 9-12)

 • Bolus Marcain 2.5 mg/ml - 8 ml og fentanyl 0.1mg ml
 • Breiviks blanding - kan også benyttes som bolus om det er kontraindikasjon mot Marcain-bolus

 

Generell anestesi

 • Innledning:
 • Fentanyl og tiopental, evt propofol.
 • Vekuronium eller rokuronium
 • Vedlikehold:
 • Sevofluran, evt propofol. Smertelindring med EDA og fentanyl, evt tillegg av remifentanil.

Peroperativ væskebehandling 

 • Ringers acetat.
 • Evt. albumin/blodprodukter/andre krystalloider. Screening må være gyldig. NB: Pasienter med utbredt cancer ovarii er ofte hemodynamisk svingende selv uten stor blødning.

Postoperativt 

Kreftpasientene til laparotomi ved U2 Glasblokkene ligger rutinemessig over til neste dag. Unntak kan gjøres i enkelttilfeller, men da må informasjon gå både til postoperativ avd. og post.

Dersom ukomplisert forløp, går de til post 10.30 påfølgende dag, og de må være vurdert av anestesilege og utskrevet før dette.

 

Smertelindring:

EDA, evt subcutan smertepumpe dersom kontraindikasjon. Paracetamol og morfin/annet opioid må ordineres. NSAIDS kan også vurderes.