Anusprøver

10.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

Kun til VRE- og ESBL:

 

Til undersøkelse av seksuelt overførbare infeksjoner (Veneria-PCR):

Prøvetaking 

 

Se aktuelle laboratoriums brukehåndbok for å finne korrekt transportmedium.

Forsendelse 

Oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.