Hepatitt B (HBV)

10.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Serologisk standardpakke

 • Mistanke om akutt hepatitt
 • Undersøkelse av Hepatitt B-status
 • Oppfølging av kronisk hepatitt B-infeksjon
 • Kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus
 • Oppfølging av personer i risikogrupper
 • Screening av utvalgte grupper gravide
 • Blodgiverscreening
 • Preoperativ screeningundersøkelse
 • Kontroll (0-prøve) etter stikkskade (se fhi.no/stikkskader og evt. lokale dokumenter)

 

Tilleggsundersøkelser ved erkjent HBV-infeksjon: Se under (Analyser).

Prøvemateriale 

 • Serum for serologiske undersøkelser.
 • EDTA-plasma til PCR-undersøkelser inkludert viruskvantitering.

Analyser 

Standardpakke (serologi)

 

Eventuelle tilleggsundersøkelser ved erkjent HBV-infeksjon (kun spesielle indikasjoner)

 

I tillegg kan laboratoriet gjøre særskilte undersøkelser etter vurdering av lege på serologisk enhet

Tolkning 

Tolkning av serologiske markører for hepatitt B

Sannsynlig status HBsAg Anti-HBs Anti-HBc
Ikke immun Neg Neg Neg
Akutt eller kronisk* infeksjon Pos Neg Pos
Gjennomgått infeksjon Neg Pos Pos
Immunitet etter vaksinasjon Neg Pos Neg
Usikker status** Neg Neg Pos

* HBsAg og Anti-HBc positiv ved to prøvetidspunkt med >6 mnd. mellomrom

* * Tilfeller der anti-HBc er den eneste positive markøren ("core alene") kan være:

 1. Tidligere gjennomgått infeksjon (mest vanlig)
 2. Lavgradig kronisk infeksjon
 3. Sen fase av akutt infeksjon

 

For ytterligere informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider: Tolkning av HBV-serologi.

Merknader 

Hepatitt B er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.