Analyser

Borrelia IgM

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av overflateproteinet OspC, som er immundominant for IgM-responsen i den tidlige fasen av infeksjonen.

Svartid 

Svartid 1-5 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Lege tolker og kommenterer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater og oppgitt klinisk informasjon.