Antibiotikaprofylakse

15.05.2024Versjon 1.1

Leddprotesekirurgi 

Standardregime

Cefazolin iv 2g. Første dose gis 15-30 minutter før inngrepet starter, deretter 2g hver 3. time inntil 4 doser er gitt.

 

Alternativt regime

Cefalotin iv 2 g. Første dose gis 30-60 minutter før inngrepet starter, deretter 2 g hvert 90. minutt inntil 4 doser er gitt.

 

Ved penicillin straksallergi (type I)

Klindamycin iv 600 mg. Første dose gis 30-60 min før inngrepet starter, deretter 600 mg hver 6. time inntil 4 doser er gitt.

Annen implantatkirurgi og amputasjoner 

OBS: Også ved fjerning av metall/implantat der ikke alt fjernes (For eksempel syndesmoseskruefjerning).

 

Standardregime

Cefazolin iv 2g x 1. Dosen gis 15-30 minutter før inngrepet starter.

 

Alternativt regime

Cefalotin iv 2 g x 1. Dosen gis 30-60 minutter før inngrepet starter.

 

Ved penicillin straksallergi (type I)

Klindamycin iv 600 mg. Dosen gis 30-60 min før inngrepet starter.

Åpne brudd 

Standardregime

Cefuroxim iv 1,5g x 3 i 3 dager

 

Ved penicillin straksallergi (type I)

Klindamycin iv 600 mg x 3 i 3 dager.

Reoperasjon etter implantatkirurgi før tørt sår (Forebyggende behandling) 

Standardregime

Cefuroxim iv 1,5g x 3 i 3 dager

 

Ved penicillin straksallergi (type I)

Klindamycin iv 600 mg x 3 i 3 dager.

IKKE indikasjon for antibiotikaprofylakse 

Skopiske og åpne inngrep som ikke involverer implantater.