Navicularefraktur

15.03.2018Versjon 0.3Forfatter: Benedikt Arni Jonsson

Skademekanisme 

Avulsjonsfrakturer:

Lavenergi. Vridning/overtråkk, hyperplantarfleksjon.  Ved kraftig eversjon kan tibialis posterior rive løst sitt feste på tuberositas.

 

Corpusfrakturer:

Høyenergi. Fall fra høyde eller trafikk, aksial belastning eller direkte traume.

Ofte komminutte, dislokerte frakturer, må som regel opereres dersom forkorting og/eller kollaps av mediale søyle vil kunne gi alvorlig feilstilling og funksjonssvikt i fot.

Ledsagende skader 

Viktig å utelukke instatabilitet i Choparts-ledd, selv ved kun subtile tegn på rtg. Vurder leddkongruens, subluksasjon? Andre frakturer i fot? Utelukke anterolateral ankelskade ved dorsal avulsjon.  Husk kompartmentsyndrom ved kraftige smerter.

Diagnostikk 

Rtg. AP, lateral og skråprojeksjoner.

Lav terskel for CT (tette snitt).

Rtg/CT frisk side kan være nyttig.

MR kan avdekke stress/insuffisiensfrakturer.

Behandling  

Avulsjonsfrakturer:

Dorsale avulsjoner behandles som regel konservativt med bind/gips/walker i 4-6 uker, belastning til smertegrense.  Lite dislokerte eller mindre tuberositas avulsjoner behandles konservativt med gips/walker i 4-6 uker. Større dislokerte fragmenter fikseres.

 

Corpusfrakturer:

Åpne skader og luksasjoner opereres øyeblikkelig. Temporær fiksasjon med pinner og /eller ekstern fiksasjon.  Åpen eller perkutan teknikk dersom det ikke er mulig å reponere lukket. Definitiv frakturkirurgi når bløtvev og kirurgisk kompetanse tillater det.

Hovedmålet er anatomisk rekonstruksjon av lengde og akseforhold i mediale søyle samt anatomisk rekonstruksjon av TN ledd. ORIF via dorsomedial tilgang +/- medialt hjelpesnitt. Fiksasjon med skrue/plateosteosyntese, ofte behov for beingraft. Temporær overbroende platefiksasjon eller ekstern fiksasjon ved komminutt fraktur.

Etterbehandling (Corpusfrakturer) 

Gipslaske første 2-3 uker inntil suturfjering og overgang til sirkulær støvelgips i 4 uker.

+/-Walker fra 6.-12. uke, starte ROM. Touch i 12 uker.  

Kontroll 

Rtg. 6 & 12 uker, 6 og 12 mnd.

Komplikasjoner 

Kollaps av mediale søyle, artrose, manglende tilheling, AVN.   

Prognose  

Avhengig av skadens alvorlighetsgrad samt kvaliteten på reposisjon/fiksasjon.