Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Om Avdeling for mikrobiologi

07.06.2023Versjon 1.3Forfatter: Fredrik Müller

Om avdelingen 

  • Avdelingen har sykehus- og universitetsfunksjoner som er integrert i virksomheten. Våre hovedoppgaver omfatter infeksjonsdiagnostikk, forskning og utdanning.
  • Den diagnostiske virksomheten omfatter rask og korrekt infeksjonsdiagnostikk, undersøkelse av effekten av antimikrobielle midler (resistensbestemmelse), utvikling av nye diagnostiske metoder, deltakelse i konsulentvirksomhet på de kliniske avdelingene og overfor andre rekvirenter og infeksjonstesting av blod og organgivere til transplantasjon.
  • Avdelingen betjener foruten Oslo universitetssykehus også Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus, samt deler av den øvrige helsetjenesten i Oslo. Det utføres ca. 1,4 million analyser årlig.
  • Avdelingen har for øvrig regionsoppgaver for Helseregion Sør-Øst og nasjonale referansefunksjoner innen diagnostikk av HIV, Cytomegalovirus, syfilis, soppinfeksjoner, Toxoplasma gondii og molekylær parasittologi. I samarbeid med Avdeling for smittevern har avdelingen også nasjonal referansefunksjon for Clostridioides difficile.
  • Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og bidrar med sideutdanning for infeksjonsmedisinere. I tillegg gis praksisopplæring til bioingeniørstudenter. Avdelingens lærere gir undervisning i medisinsk mikrobiologi for studenter innen medisin, odontologi og ernæring ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
  • Avdelingen har en omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet organisert i egne seksjoner.
  • Produksjon av dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens diagnostiske seksjoner, forskningsvirksomheten og til eksterne kunder foregår på Seksjon for kontroll- og produksjon. Det produseres nesten 700.000 skåler, og over 4000 L reagenser og flytende medier årlig.
  • Avdelingens virksomhet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189. Produksjon av medier og reagenser er i tillegg sertifisert etter NS-EN ISO 13485: 2016.

 

 

Nyttige lenker