Analyser

SARS-CoV-2 RNA

13.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon 

Vennligst konferer fortløpende oppdaterte retningslinjer fra FHI.

Se også COVID-19 i Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling OUS.

Prøvemateriale 

Se oppdaterte retningslinjer om prøvetakning fra FHI Prøvetakning - praktisk gjennomføring

  • Nasopharynksaspirat kan benyttes for barn på tilsvarende måte som for andre luftveisvirus.
  • Materiale fra nedre luftveier på steril prøvebeholder.

Prøvevolum 

Minimum 700 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Sanntids PCR

Utførende laboratorium 

Ålesund: Pasienter og ansatte ved Ålesund og Volda sykehus.

Molde: Alle rekvirenter. Som enkeltanalyse, eller som del av Luftveisvirus PCR-panel

Rekvirering 

Som enkeltstående analyse, eller som del av Luftveis-PCR, Vinter/Luftveis-PCR, Vår/sommer/høst

Svar 

SARS-CoV-2 RNA Påvist / Ikke påvist

 

Alle prøvesvar er også tilgjengelig via https://helsenorge.no/

Tolkning 

PCR kan forbli svak positiv i noen uker etter aktuell infeksjon/smittsomhet. Hos immunsuprimerte kan være smittsom i en lengre periode.