Analyser

Mononukleose Heterofile antistoffer (Monospot)

23.08.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om EBV-utløst mononukleose

 

5-10 % sanner ikke hetrofile antistoffer, særlig vanlig blant barn under skolealder danner ofte ikke heterofile antistoffer. Det skal derfor også tas EBV og CMV IgG/IgM.

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

Serum, EDTA-plasma eller EDTA fullblod.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunologisk hurtigtest.

Utførende laboratorium 

Utføres ved alle 4 sykeshus for innlagte pasienter. Poliklniske pørver analyseres i Molde. 

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)

Tolkning 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

  • Påvisning av heterofile antistoffer er minst 95 % spesifikk for infeksiøs (EBV-utløst) mononukleose
  • Positiv test kan forventes tidligst fra 6-10 dager etter sykdomsdebut hos minst 90% av voksne pasienter og kan vanligvis påvises i 4-8 uker
  • Ca 10-20% av smittede voksne og 50% av barn produserer ikke heterofile antistoffer, hos barn < 5-årsalder kan positiv prøve ikke forventes