Respirasjonssvikt

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

Respirasjonssvikt i akuttfasen er behandlet i avsnittet Inhalasjonsskader og luftveisproblemer i kapitlet Akutt vurdering og behandling. Mottak.

 

Respirasjonssvikt og respiratorbehandling senere i forløpet er behandlet i Metodebok i intensivmedisin, bl.a. i kapitlene Respiratorbehandling, ARDS - respiratorinnstillinger, og Respiratoravvenning.

 

Brannskader i ansikt og på hals er omtalt i avsnittet Brannskader med utfordrende lokalisasjon.

 

Vurderinger av luftvei og lunger må  til en viss grad tilpasses særlige forhold ved (større) brannskader, bl.a.:

  • Brannskade (sentralt) i ansikt kan for for en periode umuliggjøre bruk av CPAP-maske etter ekstubering
  • Tidspunkt for eventuell tracheostomi må tilpasses eventuelle behov for brannskadekirurgi/delhudstransplantasjon i ansikt og/eller på hals
  • Mer utbredte brannskader må ofte opereres i flere seanser. Pasientene vil nesten alltid ha behov for gjentatte, hyppige og gjerne langvarige anestesier ifm smertefulle og tidkrevende sårstell. Spesielt dersom en pasient med større brannskade er tracheostomert må en mange ganger vurdere hvorvidt pasienten pga. sårrelaterte forhold er mest tjent med å beholde en trachealkanyle ennå noen tid, selv om en "vanlig intensivpasient" med samme lungefunksjon ville vært vurdert som klar for dekanylering.