Indikasjoner for laparotomi

09.03.2022Versjon 2.1

Stumpe skader 

  • fysiologisk påvirket pasient med påvist bukblødning
  • peritonitt
  • påvist skade ved supplerende undersøkelser (diafragmaskade, hulorganskade, pancreasgangskade)

Penetrerende skader 

  • skuddskade der man ikke kan utelukke bukskade
  • stikkskade mot abdomen med påvirket hemodynamikk, peritoneal irritasjon eller blod per rectum, urinveier eller hematemese

 

Sikker penetrasjon av peritoneum påvises enten ved synlig bukinnhold i såret eller ved eksplorasjon av såret.

 

Eksplorasjon av såret kan ikke utelukke penetrasjon til bukhule ved påvist penetrasjon av fremre fascieblad.

 

Ved sikker penetrasjon av peritoneum er gjeldende protokoll eksplorativ laparotomi. Teamleder kan, etter konferering med traumebakvakt, imidlertid velge å observere pasient med stikkskade forutsatt at:

  • pasienten er våken, edru, fysiologisk normal, uten tegn til peritoneal irritasjon og distraherende skader, pasienten undersøkes klinisk hver 2. time i 12 timer av samme kirurg. Enhver forverring hemodynamisk eller klinisk, inkludert tachykardi eller feber, skal føre til laparotomi.

 

Ved fysiologisk normal pasient, usikker penetrasjon, og usikker bukstatus kan det utføres laparoskopi for å bekrefte/avkrefte penetrasjon av peritoneum eller diafragma. Hvis det er penetrasjon til bukhulen, konverteres til eksplorativ laparotomi.

 

Nyere studier tyder på at en negativ CT i denne situasjonen utelukker penetrasjon med 97 % sikkerhet. Ved tegn til penetrasjon utelukker CT imidlertid IKKE perforasjon av hulorgan.

 

Undersøk HELE pasienten for ikke å overse noen sår.

Prosjektiler som ikke treffer knokler, følger vanligvis en rett bane.

Antall skuddåpninger = antall prosjektiler i kroppen til det motsatte er bevist.