Analyser

Echinococcus antistoff

11.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om infeksjon med Echinococcus granulosus eller Echinococcus multilocularis.
  • Utredning av cyster i lever, lunge m.m., spesielt hos pasienter som kommer fra område endemisk for Echinococcus granulosus.
  • Utredning av tumorliknende vekst i lever hvor Echinococcus multilocularis er differentialdiagnose.

Prøvemateriale 

Serum

Minimum 300 µL.

Rekvirering  

Prøven kan sendes til Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved UNN. Hvilken som helst papirrekvisisjon kan benyttes så lenge den inneholder pasient-ID, rekvirent, kliniske opplysninger, hvilke analyser som ønskes og direkte telefonnummer for telefonsvar og andre henvendelser til rekvirent. Alternativt kan rekvisisjon fra UNN lastes ned her.

Oppbevaring og forsendelse 

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet. Serumprøven kan sendes ved romtemperatur. Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Undersøkelsesprinsipp 

Alle prøver analyseres med to metoder: Western Blot og Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA).

 

Begge metoder påviser IgG-antistoffer mot E. granulosus og E. multilocularis.

Utførende laboratorium 

Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN.

 

Telefon: 776 27027 (bioingeniør) eller 776 27951(lege), alternativt mikrobiologisk ekspedisjon 776 27010.

Svar 

Western Blot: Negativ, Positiv.

 

ELISA: Negativ, Gråsone, Positiv. Det angis også index- verdi. Index-verdi beregnes ved absorbans (OD-verdi) i prøve/ absorbans i prøve som definerer cut off (fra produsent). Index-verdi ≥1 er positiv prøve.

 

Alle prøver besvares med samlet tolkningskommentar.

Kontrollprøver etter behandling kjøres om mulig samtidig med prøve tatt før behandling.

Svaret vil for de fleste rekvirenter komme som papirsvar.

Svartid 

1-6 dager (+ postgang)

Tolkning 

Alle prøver besvares med samlet tolkningskommentar. Tolkningen av resultatet kan være avhengig av kliniske opplysninger, røntgenfunn og epidemiologi (hvor kommer pasienten ifra).

 

Positiv Western Blot kan ha 1-4 bånd. I enkelte tilfeller kan båndmønstret gi en indikasjon på om det dreier seg om E. granulosus eller E. multilocularis.

 

For ELISA er index-verdi ≥1 positiv prøve. Index-verdi 1,3-1,9 kan regnes som mellomhøyt antistoffnivå og index ≥2 som høyt nivå.

 

Negativ serologi utelukker ikke diagnosen. Dette gjelder spesielt ved små cyster og E. granulosus-cyster i andre organ enn lever (eks lunge). Pasienten kan serokonvertere over tid, etter behandling eller etter cysteruptur. Ved negativ serologi og fortsatt mistanke om Echinococcus-infeksjon kan det tas ny prøve etter 8-12 måneder, eventuelt tidligere (ca 6 uker) etter påbegynt behandling eller ruptur.

 

Kontroll av behandlingsrespons: Serologisk kontroll etter behandling har ofte begrenset praktisk verdi. Hvis dette ønskes anbefales den tidligst 18 måneder etter medisinsk behandling siden antistoffnivået endres langsomt. Ved kirurgisk behandling eller behandling med PAIR kan eventuell endring skje noe raskere.

Merknader 

Testegenskaper Western Blot: Sensitivitet 97% (Liance et al.). Produsent angir spesifisitet 95% hos pasienter med andre parasittsykdommer eller autoimmune tilstander. Hyppigste kryssreaksjon er hos pasienter med cysticerkose samt enkelte med schistosomiasis eller autoimmune tilstander.

 

Testegenskaper ELISA: Sensitivitet 91%, spesifisitet 82% (Poretti et al.). Produsent angir sensitivitet 96% ved E. granulosus og 89% ved E. multilocularis, spesifisitet 97% hos blodgivere. Hyppigste kryssreaksjon er hos pasienter med cysticerkose samt enkelte med malignitet i GI-traktus.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert.