Analyser

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg)

02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Molde/Ålesund

Svar 

Negativ / Positiv.

Tolkning 

Merknader 

For tolkning se Hepatitt B (HBV)

 

Hepatitt B-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.