Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus resistensbestemmelse

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Rikshospitalet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetaking 

Terapisvikt under behandling med ganciclovir, cidofovir og/ eller foscarnet.

 

Viktig anmerkning:

Utvikling av ganciclovir-resistens tar en viss tid slik at det ikke har noen hensikt å gjøre en resistensbestemmelse før minst 14 dager etter start av antiviral terapi. Vanligvis opptrer slike mutasjoner først etter en behandlingslengde på 6-8 uker. En annen viktig grunn til terapisvikt er manglende spesifikk T-celleimmunitet (se også Cytomegalovirus-IGRA (cellulær immunitet mot CMV)

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Amplifisering av CMV DNA ved polymerasekjedereaksjon (PCR) og sekvensering av deler av UL97 genet og evt UL54 genet. Kartlegging av eventuelle resistensmutasjoner i de aktuelle genområdene.

Svar 

Sensitiv/Resistent.

Svartid 

7-14 virkedager.