Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Kalsitriol, P

22.12.2021Versjon 2.3

Bakgrunn 

Kalsitriol er den biologisk aktive formen av vitamin D og produseres fra prohormonet kalsidiol. Hovedsakelig foregår denne produksjonen i nyrene, men ekstrarenal produksjon av kalsitriol kan forekomme i en rekke vev.

Indikasjoner 

Utredning av forstyrrelser i kalsium- og fosfatstoffskiftet som ikke kan forklares ved måling av PTH, P og 25-OH-vitamin D. Dyr analyse.

 

Feilbruk: Mistanke om vitamin D-mangel.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum 1,5 mL. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn: 60-208 pmol/L.

 

Kommentarer til referanseområdene
Referanseområdet er svært metodeavhengig. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Tolkning 

I noen assay er recovery for 1,25-(OH)2-Vitamin D2 lavere enn for 1,25-(OH)2-Vitamin D3. Det medfører at analysesvaret kan indikere lavere verdier enn det som er reelt hos pasienter som benytter tilskudd av Vitamin D2.

 

Høye verdier sees ved en rekke granulomatøse tilstander, neoplasier og infeksjoner, hvor sarkoidose er den mest klassiske årsaken til økt kalsitriol (1). Gravide kan ha forhøyede verdier av kalsitriol, og verdiene øker ved bruk av østrogener postmenopausalt (2). Primær hyperparatyreoidisme gir som regel forhøyede verdier.

 

Lave verdier sees ved inntak av androgener og kortikosteroider samt ved alvorlig levercirrhose. Ved alvorlig nyresvikt vil konsentrasjonen av 1,25-dihydroksyvitamin D i serum i serum ofte være nedsatt fordi omdannelsen av 25-hydroksyvitamin D til 1,25-dihydroksyvitamin D skjer i nyrene.

Referanser 

  1. Kallas M, Green F, Hewison M, White C, Kline G. Rare causes of calcitriol-mediated hypercalcemia: a case report and literature review. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2010 Jul;95(7):3111-7. PubMed PMID: 20427501.
  2. Cheema C, Grant BF, Marcus R. Effects of estrogen on circulating "free" and total 1,25-dihydroxyvitamin D and on the parathyroid-vitamin D axis in postmenopausal women. The Journal of clinical investigation. 1989 Feb;83(2):537-42. PubMed PMID: 2492309. Pubmed Central PMCID: 303712.