Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

ACTH, P

18.08.2023Versjon 2.4

Bakgrunn 

ACTH produseres i hypofyseforlappen og styrer syntesen og utskillelsen av kortisol fra binyrebarken. Sekresjon av ACTH i overskudd stimulerer melanocyttene og gir hyperpigmentering. Den overordnede styring av ACTH-sekresjonen skjer via det kortikotropinfrigjørende hormon (Corticotropin Releasing Hormone = CRH) og vasopressin (antidiuretisk hormon = ADH) som dannes i hypothalamus, samt ved en negativ tilbakekobling via kortisol på hypofysenivå.

Indikasjoner 

Utredning av forstyrrelser i hypofyse- og/eller i binyrebarkfunksjonen. Utredning av hyper- eller hypokortisolisme (Cushings syndrom, Addisons sykdom). Differensiere mellom primær og sekundær binyrebarksvikt. Utredning av adrenogenitalt syndrom og enzymdefekter i steroidhormonsyntesen.

Prøvetakingsrutiner 

Tidspunkt for prøvetaking må angis, da døgnvariasjonen er betydelig.


Bruk av glukokortikoider i form av tabletter/inhalasjoner eller krem samt tidspunkt for prøvetaking må oppgis på rekvisisjonen.

 

Pasientforberedelse
Pasienten bør unngå fysisk eller psykisk stress før eller under prøvetakingen. Morgenprøver tas kl. 07.00-09.00, kveldsprøver kl. 18.00-21.00. Det bør samtidig tas prøve til bestemmelse av kortisol.

 

Prøvetaking

  • Prøvene tas på EDTA-rør.
  • Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8-10 ganger og sentrifugeres innen 30 min, unngå hemolyse.
  • Minimum 0,5 ml plasma overføres til plastrør og fryses.
  • Plasma sendes frosset til laboratoriet.
  • Ved langtidslagring anbefales tilsetning av 500 KIU aprotinin (Trasylol*) per mL plasma. Gjentatt tining og frysing kan føre til ACTH-nedbrytning i prøven. Måling i serum vil som regel gi falskt lave resultater pga. økt nedbrytning av ACTH.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn > 18 år
Prøve kl 07-09: < 10 pmol/L 1
Prøve kl 18-21: 50% av morgenverdiene 1

Barn 0-17 år: Ikke etablert eget referanseområde, men man anntar at dette er relativt likt med voksne.

 

Kommentarer til referanseområdene
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder. Både hos normale og hos pasienter med Cushings syndrom er utskillelsen pulserende med spontane topper i løpet av døgnet. Ulike typer stress forårsaker en økt ACTH-utskillelse, som kan maskere den normale døgnvariasjonen. Ektopisk produsert ACTH vil oftest, men ikke alltid, (med)bestemmes i analysen.

Tolkning 

Høye verdier sees ved primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom). Ved ACTH-produserende svulster i hypofyseforlappen (Cushings sykdom) er verdiene forhøyet eller i øvre del av referanseområdet og uten den normale døgnrytme. Ved ektopisk ACTH-produksjon, for eksempel ved enkelte former for lungekreft, er verdiene som regel meget høye. Stress må utelukkes som årsak til høy p-ACTH.

 

Lave verdier sees ved sekundær binyrebarksvikt som skyldes hypofyseinsuffisiens. Ved Cushings syndrom forårsaket av adenom eller karsinom i binyrene vil p-ACTH være lav. Lave verdier ses ved behandling med glukokortikoider.

Prøveresultatene må sees i sammenheng med samtidig rekvirerte kortisolsvar.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon:

13 % i midlere måleområde (6,3 pmol/l)

8 % i høyt måleområde (97 pmol/l)

9 % i høyt måleområde (218 pmol/l)

2
Intraindividuell biologisk variasjon:
Totalvariasjon (analytisk og biologisk):

Referanser 

  1. Kilde for referansegrensen/referanseområdet: produsentens data (Immulite 2000xpi kit fra Siemens Healthineers), verifesert ved Hormonlaboratoriet i 2018.
  2. Tall for analytisk variasjon er hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS. 2023