Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Bidragsytere

25.10.2023Versjon 1.9

Redaktører 

Lindberg, Morten

Overlege, ph.d.

Spesialist i medisinsk biokjemi

Sentrallaboratoriet

Sykehuset i Vestfold

 

Hov, Gunhild Garmo

Overlege, ph.d.

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

St. Olavs Hospital

 

Hardang, Ingrid Marie

Overlege
Spesialist i medisinsk biokjemi
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Akershus universitetssykehus


Monsen, Anne-Lise Bjørke
Overlege, dr.med.
Laboratorium for klinisk biokjemi, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

Forfattere 

Amundsen, Erik Kollberg

Overlege, dr.med

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

 

Apelseth, Torunn Oveland

Overlege, PhD

Laboratorium for medisinsk biokjemi, Laboratorieklinikken

Haukeland universitetssjukehus

 

Aslaksen, Erik Hansen

Lege i spesialisering

Avdeling for klinisk farmakologi

Oslo universitetssykehus

 

Averina, Maria

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemie

Universitetssykehuset i Nord-Norge

 

Berg, Jens Petter

Overlege, dr.med

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

 

Berg, Jon Andsnes

Overlege

Spesialist i klinisk farmakologi

Seksjon for klinisk farmakologi, Laboratorium for klinisk biokjemi

Haukeland universitetssykehus

 

Bergan, Stein

Overlege, Ph.d.

Spesialist i klinisk farmakologi

Avdeing for farmakologi

Oslo universitetssykehus

 

Bigonah, Arash

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

St. Olavs Hospital

 

Binde, Christina

Lege i spesialisering

Avdeling for medisinsk biokjemi

Oslo Universitetssykehus

 

Bjerner, Johan

Overlege, dr.med

Spesialist i medisinsk biokjemi

Dr. Furst medisinske laboratorium

 

Bjøro, Trine

Overlege, dr. med.

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

 

Bliksrud, Yngve Thomas

Overlege, PhD

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

 

Bolann, Bjørn
Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

Bolstad, Nils

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Borlaug, Marianne

Lege
Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

 

Brekke, Ole Lars

Overlege, dr.med

Spesialist i medisinsk biokjemi

Nordland sentralsykehus

 

Brokner, Mette

Lege i spesialisering

Sentrallaboratoriet

Sykehuset i Vestfold

 

Brun, Atle
Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

Dahll, Louise Koren

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Hormonlaboratoriet, Aker sykehus

Day, Åshild Sudman

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Eikeland, Joakim

Lege i spesialisering

Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Eilertsen, Gro Østli

Overlege, dr.med

Spesialist i reumatologi

UiT Norges arktiske universitet.


Eng, Øyvin Andre Solberg

Lege

Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

 

Fjeld, Bente

Lege i spesialisering

Avdelding for medisinsk biokjemi

Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

 

Frost, Joachim

Lege i spesialisering

Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 

Gustavsen, Ingebjørg

Overlege

Spesialist i klinisk farmakologi

Seksjon for Klinisk farmakologi, Ullevål

Oslo universitetssykehus

 

Haave, Ellen Marie

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Hormonlaboratoriet, Aker sykehus

 

Hagve, Tor Arne
Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Akershus universitetssykehus

 

Hansen, Torbjørn

Overlege
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

 

Hardang, Ingrid Marie

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Akershus universitetssykehus

 

Haugen, Vegar Engedal

Lege i spesialisering

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

 

Heide, Gunhild

Overlege

Spesialist i klinisk farmakologi

Rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin, Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning

Oslo Universitetssykehus

 

Helland, Arne

Overlege

Spesialist i klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 

Henriksson, Carola Elisabeth

Overlege, dr.med.

Seksjon for hemostase og trombose

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

 

Hilberg, Thor

Overlege, dr.med.

Spesialist i klinisk farmakologi

Dr. Furst medisinske laboratorium

 

Hjelmtvedt, Agnete Nyborg

Oslo universitetssykehus

 

Hov, Gunhild Garmo

Overlege, PhD

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital

 

Husebye, Eystein Sverre

Professor, dr. med

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

 

Irgens, Wenche Øiestad
Overlege
Spesialist i medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital

 

Jansrud, Ida

Lege
Laboratorium for klinisk biokjemi, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

 

Kjeldstadli, Kari

Lege

Seksjon for klinisk farmakologi

Avdeling for farmakologi

Oslo universitetssykehus

 

Klingenberg, Olav
Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus

 

Kravdal, Gunhild

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Akershus universitetssykehus


Kristoffersen, Ann-Helen

Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

Kvannes, Jon

Overlege, dr. med.

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi, sjukehuset i Molde

 

Landaas, Sverre
Avdelingsoverlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk biokjem, Ullevål Universitetsykehus

Oslo universitetssykehus

 

Langsjøen, Eva Camilla

Lege i spesialisering

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Akershus universitetssykehus

 

Larstorp, Anne Cecilie K.

Overlege, Ph.d.

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Oslo universitetssykehus

 

Lian, Ingrid Alsos

Lege, Ph.d.

Avdeling for medisinsk biokjemi

St. Olavs Hospital

Lindberg, Morten
Overlege, Ph.d.
Spesialist i medisinsk biokjemi
Sentrallaboratoriet

Sykehuset i Vestfold

 

Lilleholt, Kristin

Overlege

Spesialsit i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sykehuset Sørlandet

 

Lillemoen, Paul Kjetel Soldal

Lege i spesialisering

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

 

Liseth, Knut

Overlege, PhD

Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Haukeland universitetsjukehus

 

Løften, Jeanette

Lege i spesialisering

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Akershus universitetssykehus

 

Løhne, Kari

Overlege,

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

 

Mikkelsen, Gustav

Overlege, dr.med.

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi, St Olavs Hospital


Monsen, Anne-Lise Bjørke
Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

Mørkrid, Lars

Overlege, dr.med

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Nentwich, Ivo

Overlege, PhD

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Oslo Universitetssykehus

 

Nicodemus, Corina

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi, Sykehuset i Telemark

 

Odsæter, Ingrid Hov

Lege, Ph.d.

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

St. Olavs hospital

 

Osnes Liv

Overlege, dr.med

Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus

 

Piehler, Armin

Overlege, ph.d.

Spesialist i medisinsk biokjemi

Dr. Furst medisinske laboratorium

Renstrøm, Renate

Lege i spesialisering

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

 

Retterstøl, Kjetil

Overlege, dr.med

Spesialist i medisinsk biokjemi

Lipidklinikken

Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Reimers, Arne

Overlege dr.med

Spesialist i klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 

Sagen, Jørn Vegard

Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi
Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

 

Salvator, Cathrin Lytomt

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Serkland, Trond Tretteberg

Lege

Seksjon for klinisk farmakologi, Laboratorium for klinisk biokjemi

Haukeland universitetssykehus

 

Sithiravel, Cindhya

Lege i spesialisering

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Akershus universitetssykehus

 

Skinningsrud, Anders

Overlege

Spesialist i medisinsk biokjemi

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Akershus unviersitetssykehus

 

Stang-Lund, Live Løvaas

Lege i spesialisering

Avdeling for medisinsk biokjemi

Oslo Universitetssykehus

 

Taraldsrud, Eli

Overlege, dr.med

Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin

Avdling for immunologi

Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

 

Tazmini, Kiarash

Lege i spesialisering

Endokrinologisk avdeling

Oslo Universitetssykehus

 

Thorsby, Per Medbøe

Avdelingsoverlege, Ph. d.

Hormonlaboratoriet, Aker sykehus

 

Torp, Henrik Andreas

Lege

Avdeling for farmakologi

Oslo universitetssykehus, Ullevål

 

Toska, Karin

Overlege, dr.med

Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Ullevål sykehus, Oslo unversitetssykhus

 

Tunes, Camilla

Lege i spesialisering
Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

 

Tøsdal, Margunn Bye

Lege i spesialisering

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

 

Ulvik, Rune J.

Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

 

Varsi, Kristin

Lege
Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

Vinnes, Erik Wilhelm

Lege i spesialisering

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland universitetssykehus

 

Viste, Kristin

Lege, dr.med.
Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

 

Wickstrøm, Kristin E.

Lege i spesialisering

Avdeling for medisink biokjemi

Oslo Universitetssykehus

 

Westin, Andreas

Overlege

Spesialist i klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 

Zykova, Svetlana

Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi
Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Oslo Universitetssykehus

 

Aakre, Kristin Moberg

Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi
Laboratorium for klinisk biokjemi, Laboratorieklinikken

Haukeland Universitetssykehus

 

Aarsand, Aasne K.

Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Haukeland Universitetssykehus

 

Åsberg, Arne
Overlege, dr.med.
Spesialist i medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital