Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HTLV-1/2 antistoff supplerende test (EIA)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Rikshospitalet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon 

Analysen brukes kun som konfirmasjonstest ved reaktiv HTLV-1/2 antistoff primærtest etter vurdering av lege ved Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µl.

Rekvirering  

Rekvireres av lege ved Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet etter vurdering av resultater ved primærtest.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-7 dager.

Tolkning 

Lege tolker og vurderer resultatet.

Merknader 

Positive tester vil bli videresendt til HTLV-1/2 referanselaboratoriet i Örebro, Sverige, for ytterligere konfirmasjonstest (Western blot).

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.