Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Treponema pallidum DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.2Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas Lind, Anne Marte Bakken KranGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

  • Mistanke om primær sjanker og kondylomata lata
  • Mistanke om syfilis i senere stadier med affeksjon av andre organsystemer (f.eks. nevrosyfilis)

Prøvemateriale 

Penselprøve fra sår.

Spinalvæske (minimum 200 µL).

 

Andre relevante materialer: Biopsi, corpus vitreum, placenta, halsprøve.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og behandling 

Sårprøve tas av primær sjanker (genitalt/ekstragenitalt ) og kondylomata lata på flytende Amies.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Treponema pallidum DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

1-3 virkedager.

Merknader 

Syfilis er en anonymt meldepliktig sykdom (Gruppe B).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for T.pallidum.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.