Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Prøvetakingsutstyr - medisinsk mikrobiologiske prøver - oversikt

13.06.2023Versjon 1.1

PRØVETAKING. MEDISINSK MIKROBIOLOGISKE PRØVER. 

ESwab, hvit eller rosa kork

 

Bruksområder

Nesebor (ikke nesegang/nasofarynks), hals, vagina og sår til bakteriologisk dyrkning.

Screening for MRSA (nesebor, hals og perineum), VRE (rektum) og ESBL (rektum).

 

Inneholder 1 ml modifisert Amies-medium og nylon flocksvaber med regulær tip.

Pinne med knekk.

 

La prøvepenselen være i mediet ved forsendelse.

 

Oppbevares kjølig etter prøvetaking

ESwab, oransje kork

 


Bruksområder

Øye, øre, nesegang/nasofarynks, hals og urethra til bakteriologisk dyrkning.

 

Inneholder 1 ml modifisert Amies-medium og nylon flocksvaber med mini-tip.

Pinne (tynn) med knekk.

 

La prøvepenselen være i mediet ved forsendelse.

 

Oppbevares kjølig etter prøvetaking

ESwab, blå kork

 

Bruksområder

Øye, øre, nesegang, nasofarynks og pediatriske prøver til bakteriologisk dyrkning.

 

Inneholder 1 ml modifisert Amies-medium og nylon flocksvaber med fleksibel mini-tip.

Pinne med knekk.

 

La prøvepenselen være i mediet ved forsendelse.

 

Oppbevares kjølig etter prøvetaking

Universal Transport Medium (UTM-RT), rød kork

 

 

Bruksområder

Nasofarynks til luftveis-PCR og vesikler/sår til virus-PCR.

 

Inneholder 3 ml medium med glassperler.

Separat nylon flocksvaber med fleksibel mini-tip.

Pinne med knekk.

 

La prøvepenselen være i mediet ved forsendelse.

 

Oppbevares kjølig etter prøvetaking

Aptima prøvetakingssett:

Urine til urin:

 

Multitest til vagina, hals og anus:

 

Unisex til mannlig urethra og endocervix:

Bruksområder

 

Urin; vagina, anus, hals; mannlig urethra og endocervix til Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) og Mycoplasma genitalium PCR.

 

Inneholder bufferløsning (alle), prøvepensel (kun Multitest og Unisex) og pipette (kun Urine).

  • NB! Sjekk at det er væske i røret før prøvetaking
  • Prøvetakingssettet oppbevares ved romtemperatur før bruk
  • Prøvetakingsrør med lekkasje skal ikke brukes

 

La prøvepenselen til Multitest og Unisex være i mediet ved forsendelse.

 

Oppbevares kjølig eller i romtemperatur etter prøvetaking

Kima Vacutest uringlass med borsyre

(9 ml og 4 ml), oransje kork

 

Bruksområder

Urinprøver til bakteriologisk dyrkning, pneumokokk-antigen og Legionella-antigen.

 

NB! Viktig å trekke urinen opp til ml-merket.

 

Oppbevares kjølig etter prøvetaking

Steril prøvebeholder, hvit kork

Bruksområder

Spinalvæske til bakteriologisk undersøkelse, pneumokokk-antigen og virus-PCR. Prøver til tuberkuloseundersøkelse. Sterile væsker

(NB! holdbarhet) og ekspektorat til bakteriologisk undersøkelse. Biopsier til bakteriologisk dyrkning (legges i sterilt saltvann).

 

Oppbevares kjølig etter prøvetaking.

NB! Spinalvæske til bakt. us.: romtemperatur

NB! Spinalvæske til virus-PCR: kjøleskap

Steril prøvebeholder (liten)

 

Bruksområder

Hudavskrap, negler etc. til soppundersøkelse (dermatofytter).

 

Oppbevares i romtemperatur etter prøvetaking

FecalSwab, grønn kork

 

Bruksområder

Fecesprøver til undersøkelse av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter.

 

  • Bakterier: Campylobacter spp, Salmonella spp, Shigella spp / Enteroinvasiv E. coli (EIEC), Yersinia enterocolitica, Clostridioides difficile toksin A/B, Enterohemoragisk E. coli (EHEC), Enteropatogen E. coli (EPEC), Enteroaggregativ E. coli (EAEC) og Enterotoksinogen E. coli (ETEC).
  • Virus: Norovirus GI og GII, Sapovirus (G1, 2 og 4), Adenovirus F (serotype 40/41), Rotavirus A og Astrovirus.
  • Parasitter: Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. og Entamoeba histolytica.

 

Inneholder 2 ml modifisert Cary-Blair-medium og nylon flocksvaber med regulær tip.

Pinne med knekk. Påse at det finnes synlig feces på vattpinnen etter prøvetaking. NB! Vattpinnen skal ikke brukes som en skje. Kontroller at den innsamlede prøven ikke overstiger maksimumslinjen som er markert på mediet.

 

La prøvepenselen være i mediet ved forsendelse.

 

Oppbevares kjølig etter prøvetaking

Prøvebeholder med 10 % formalin,

rosa kork og hvit/rosa etikett

 


Bruksområder

Fecesprøver til undersøkelse av andre tarmparasitter enn Giardia lamblia, Cryptosporidium spp. og Entamoeba histolytica.

 

5 g fæces i transportmedium med 10 % formalin, slik at væskenivået stiger til 20 ml.

Eventuelle ormer puttes i transportmedium med 10 % formalin.

 

Oppbevares kjølig etter prøvetaking

Alle prøverør skal merkes med navn, fødselsnummer og/eller RID-etikett før transport til laboratoriet.

 

Ved bruk av forsendelseskonvolutter, skal prøverørene pakkes i transporthylser.

 

Det er viktig at prøver og rekvisisjoner kommer sammen