Akutt leversvikt

15.09.2021Versjon 1.1

Definisjon 

Alvorlig leversvikt hos pasient uten kjent tidligere leversykdom.

Mulige årsaker 

Paracetamolforgiftning, soppforgiftning, virushepatitt A eller B, autoimmun hepatitt, andre legemidler enn paracetamol, naturpreparater, Wilsons sykdom, Budd-Chiari, fettlever i svangerskap/HELLP-syndrom.

Symptomer og tegn 

Ikterus, koagulasjonsforstyrrelser (da INR gir viktig informasjon om sykdomsutviklingen, skal INR ikke korrigeres, med mindre det foreligger blødning), hypoglykemi, elektrolyttforstyrrelser, sirkulasjonssvikt, leverencefalopati

Behandling 

Årsaken må utredes så langt mulig, og man skal være meget oppmerksom på paracetamolutløst, akutt leversvikt, fordi den er tilgjengelig for spesifikk behandling med N-acetylcystein (Mucomyst).

 

Når tilstanden er ledsaget av encefalopati, brukes begrepet fulminant leversvikt og tilstanden er da meget alvorlig med høy mortalitet. Pasienten må da observeres og behandles på intensivavdeling, husk kontinuerlig glukoseinfusjon pga. risiko for alvorlig hypoglykemi. Ved fulminant leversvikt må det alltid konfereres med Rikshospitalet slik at overføring dit evt. kan skje før pasienten blir for dårlig. Kunstig leverstøtte (f.eks. MARS) gjøres foreløpig bare på Rikshospitalet, metoden kan være aktuell som "bro til transplantasjon".

Indikasjoner for transplantasjon 

Etter metodebok, med.avd., Rikshospitalet

 

Paracetamolforgiftning

pH< 7,30 etter initial stabilisering eller INR over 4,8 og kreatinin over 300 µmol/l og encefalopati grad 3-4.

 

Andre årsaker

INR over 4,8 uavhengig av graden av encefalopati, eller 3 av følgende faktorer uavhengig av graden av encefalopati:

  • alder under 10 år eller over 40 år
  • etiologi: halotanhepatitt, idiosynkratiske medikamentreaksjoner
  • varighet av ikterus over 7 dager før start av encefalopati
  • INR over 3,4
  • Bilirubin over 300 µmol/l