Interleukin-23-hemmere

11.05.2023Versjon 0.1

Oversikt over IL-23-hemmere 

For bakgrunnsinformasjon, se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

IL-23-hemmere

  • Guselkumab (Tremfya)
  • Risankizumab (Skyrizi)

INDIKASJONER/BRUKSOMRÅDER 

GUSELKUMAB/RISANKIZUMAB (1-3)

  • Psoriasisartritt
  • Utenfor revmatologi: Plakkpsoriasis
  • Brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

ADMINISTRASJON 

GUSELKUMAB (1, 2)

Subkutant, ferdigfylt sprøyte (100 mg) eller ferdigfylt penn (100 mg)

 

RISANKIZUMAB (1, 3)
Subkutant, ferdigfylt penn (150 mg)

DOSERING 

GUSELKUMAB (1, 2)

100 mg subkutant uke 0 og 4, deretter hver 8. uke. Ved høy risiko for leddskade kan
vedlikeholdsdosering 100 mg hver 4. uke vurderes. Seponering overveies ved manglende
behandlingsrespons etter 24 uker.

 

RISANKIZUMAB (1, 3)
150 mg subkutant uke 0 og 4, deretter hver 12. uke. Seponering overveies ved manglende
behandlingsrespons etter 16 uker.

KONTRAINDIKASJONER/FORSIKTIGHETSREGLER 

GUSELKUMAB/RISANKIZUMAB (1-3)
Overfølsomhet for innholdsstoffer. Klinisk relevante, aktive infeksjoner.

SVANGERSKAP OG AMMING 

Se nksr.no

 

GUSELKUMAB (1, 2)
Brukes ikke under graviditet. Sikker prevensjon skal benyttes til 12 uker etter avsluttet behandling
med guselkumab. Brukes ikke under amming.

 

RISANKIZUMAB (1, 3)
Brukes ikke under graviditet. Sikker prevensjon skal benyttes til 21 uker etter avsluttet behandling.
Brukes ikke under amming.

VIKTIGE INTERAKSJONER 

GUSELKUMAB/RISANKIZUMAB (1-3)
Levende vaksiner skal ikke gis under pågående behandling.