Interleukin-23-hemmere

07.02.2024Versjon 0.2

Oversikt over IL-23-hemmere 

For bakgrunnsinformasjon, se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

IL-23-hemmere

  • Guselkumab (Tremfya)
  • Risankizumab (Skyrizi)

INDIKASJONER/BRUKSOMRÅDER 

Guselkumab/Risankizumab12

  • Psoriasisartritt
  • Utenfor revmatologi: Plakkpsoriasis
  • Brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

ADMINISTRASJON 

Guselkumab13

Subkutant, ferdigfylt sprøyte (100 mg) eller ferdigfylt penn (100 mg)

 

Risankizumab12
Subkutant, ferdigfylt penn (150 mg)

DOSERING 

Guselkumab13

100 mg subkutant uke 0 og 4, deretter hver 8. uke. Ved høy risiko for leddskade kan
vedlikeholdsdosering 100 mg hver 4. uke vurderes. Seponering overveies ved manglende
behandlingsrespons etter 24 uker.

 

Risankizumab12
150 mg subkutant uke 0 og 4, deretter hver 12. uke. Seponering overveies ved manglende
behandlingsrespons etter 16 uker.

KONTRAINDIKASJONER/FORSIKTIGHETSREGLER 

Guselkumab/Risankizumab12
Overfølsomhet for innholdsstoffer. Klinisk relevante, aktive infeksjoner.

SVANGERSKAP OG AMMING 

Se nksr.no

 

Guselkumab13
Brukes ikke under graviditet. Sikker prevensjon skal benyttes til 12 uker etter avsluttet behandling
med guselkumab. Brukes ikke under amming.

 

Risankizumab12
Brukes ikke under graviditet. Sikker prevensjon skal benyttes til 21 uker etter avsluttet behandling.

 

Brukes ikke under amming.

VIKTIGE INTERAKSJONER 

Guselkumab/Risankizumab12
Levende vaksiner skal ikke gis under pågående behandling.