Radiusfrakturer hos voksne, perifer nerveblokade

29.11.2023Versjon 0.15Forfatter: Elin Strandenes

Målgruppe: 

Radiusfrakturer som opereres på SOP, HUS hvor man anbefaler pleksus-anestesi fremfor narkose.

 

Ex ikke-fastende pasienter (smerter, kvalme/oppkast, spist siste 6 timer), pasient-ønske, kardiovaskulær sykdom av en viss betydning (vurderes av anetsesilege), forventning av moderat til sterke smerter post-operativt etc

Kortversjon: 

Premedikasjon

 • T.Paracet
 • T.OxyContin
 • T:Dexametason (ved utsatt inngrep etter at pre er gitt gis Dexametason helst max to dager på rad). Unngås til insulinavhengig DM. Max dose til DM type 2 (ikke insulinavhengig): 10 mg

 

Perop

 • Perifer nerveblokk med LA og Dexmedetomidine
 • IV Paracet

 

Postop

 • T./IV Paracet
 • Evt Perifert nervekateter
 • Følgende startes senest 8 timer etter blokkade-anleggelse, tidligere om blokkaden slipper før:
 • T.Celebra eller IV Toradol
 • T.OxyContin x 2
 • Når pasienten kjenner at blokkaden slipper:
 • IV PCA OxyNorm (evt morfin) til egnede pasienter (CADD-pumpe programmeres på SOP, egen venflon, eget skjema).
 • IV/po Oxy Norm

Pasienter som står på NOAK/DOAK: 

Kan få single shot supraclaviculær blokk av erfaren regionalanestesi-lege selv om det er gått mindre enn 48 timer siden forrige dose er inntatt. Bør ikke få innlagt perifert nervekateter.

Premedikasjon 

T.Paracet 1-2g po

 

T.OxyContin po i tilpassede doser, ex 10 mg po. (Evt Dolcontin hvis pasienten allerede står på det av andre grunner)

 

T.Dexametason po: 0,25mg/kg, max 24mg. Ved utsatt inngrep etter at pre er gitt gis Dexametason helst ikke mer enn to dager på rad, dvs at man unnlater å gi steroider hvis inngrepet utsettes for andre gang). Kontraind: Insulinavhengig DM. Dosereduksjon til DM type 2 (ikke insulinavhengig); max 10 mg.

Peroperativt 

Hvis ikke Dexametason er gitt som premdikasjon: IV Dexametason 0,2mg/kg IV ( justeres hos pasienter med lav/høy kroppsvekt)

 

Gis med en gang venflon er etablert (har da bedre effekt enn gitt senere/intra-operativt). Gis også til pasienter med Diabetes Mellitus type 2 (ikke insulinavhengig) men i redusert dose: 8mg IV. (følg blodsukker som vanlig, spesielt første 24 timer). Unngås til insulinavhenig DM.

 

IV Paracet 1g x 4

 

Perifert nervekateter (CPNI) innlagt UL-veiledet supra- eller infraclaviculært;

Anbefales hvis man forventer moderate til sterke smerte i mer enn 8 timer postoperativt. Se forøvrig eget kapittel om perifere nervekateter.

 

Single shot: Ropivacain etter gjeldende max doser (se eget kapittel om LA max doser).

Tilstreb så lav dose som mulig både mtp:

 • volum; max 30ml
 • konsentrasjon; Ropivacain (2,5mg/ml -) 3,75mg/ml

Adjuvans perineuralt: Dexmemdetomidine 0,3-0,5 mikrog/kg, max 100 mikrog.

 

IV/po Paracet 1g x 4 (evt lavere dose hos f ex eldre)

 

Sedasjon til egnede pasienter, men tilstreb å stoppe sedasjonen i god tid slik at pasienten kan sendes direkte på sengepost.

Postoperativt, på Post operativ avdeling og sengepost: 

Hvis pasienten er operert i ren plexusanestesi og uten dyp sedasjon, slik at de er våkne og adekvate ved endt kirurgi, kan de sendes direkte til sengepost fra SOP. Evt perifert nervekateter må da evt være startet inne på SOP.

 

T. eller IV Paracet 1g x 4.

Perifert nervekateter Naropin 2mg/ml, 10 ml/t. Bolus 5ml, sperretid 1 time

 

Følgende startes senest 8 timer etter blokkade-anleggelse, tidligere om blokkaden slipper før:

 • IV Toradol 30mg hvis ikke kontraindikasjoner. Overgang til Celebra 200mg x 2 innen 3 døgn.
 • T.OxyContin 10mg x 2. Dosejustering etter vanlige forsiktighetsregler og kontraindikasjoner.

 

Når pasienten kjenner at blokkaden slipper:

Til egnede pasienter: IV PCA OxyNorm/Morfin. Egen venflon uten treveiskran. Eget papirskjema (Pasientkontrollert intravenøs smertebehandling (PCA)). Oppbevares på Innledning 7-8, 9-10 og 11. Legges inn i Meona (søk på PCA under "Legemiddel")

IV Oxy Norm i tilpassede doser.

Ved behov for opioider SC eller IV: Titrer etter retningslinjer «Akutt smerte: Behandling og overvåkning ved bruk av opioider»;

T.OxyNorm 5-10 mg ved behov, inntil x 6

 

Diabetes-pasienter som har fått Dexametason før kirurgi-start:

Hvis disse får mat på sengepost før 4 timer etter administrasjon av Dexametason, må blodsukker sjekkes.

 

Før utskrivelse til sengepost føres dette i Meona.

Referanser 

 1. ESRA-forelesning Maastricht 2016: Rudolf Stienstra; Catheters and not adjuvans are the best way to prolong analgesia.
 2. Continous peripheral nerve blocks: an update of the published evidence and comparison with the novel, alternative analgesic modalities. Brian M Ilfeld, RAPM 2016
 3. Maximum recommended doses of local anesthetics: a multifactorial concept. Rosenberg RAPM 2004
 4. The European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy/American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Recommendations on Local Anesthestics and adjuvants dosage in pediatric regional anesthesia, S.Suresh,C Ecoffey, A.Bosenberg, PA Lonnqvist, GS de Oliveira, OL Casola, JA Andres. RAPM 2018
 5. Dexamethasone as an adjuvant to peripheral nerve block. Cochrane Database 2017 nov, Pehora C, Pearson AM, Kaushal A, Crawford MW, Johnston B
 6. Continous peripheral nerve blocks: review of the published evidence. Brian M Ilfeld, Review artcle. Anesth Analg 2011
 7. Does brachial plexus blockade result in improved pain scores after distal radius fracture fixation? A randomized trial. DK Galos Clin Orthop Relat Res 2016
 8. Continous infraclavicular brachial block versus single-shot nerve block for distal radius surgery: a prospective randomized control trial. A Ganta Orthop Trauma 2018
 9. Continous popliteal sciatic nerve block versus single injection nerve block for ankle surgery: a prospective randomized comparative trial DY Ding J Orthop Trauma 2014
 10. Peri-operative management of the surgical patient with diabetes 2015. Published by The Association of Anaesthetists of Great Britain & Ireland Sept 2015
 11. Dexametasone and Surgical-Site Infection. TB Corcoran et al, NEJM 2021