Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

TBG, P

18.08.2023Versjon 2.4

Bakgrunn 

Tyroksinbindende globulin (TBG) er det transportproteinet som binder størsteparten av tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) i plasma. Proteinets fysiologiske betydning er noe usikker, idet store variasjoner i konsentrasjonen, endog total mangel, ikke synes å ha nevneverdig innflytelse på individets metabolske status.

Indikasjoner 

Mistanke om medfødt abnorm TBG-konsentrasjon, i første rekke medfødt TBG-mangel.
Feil bruk: Forveksling med Tyreoglobulin, P.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel.

Veiledende referanseområder 

Jenter/kvinner nmol/L Ref
1 - 7 dager: 117 - 400 1
8 - 15 dager: 220 - 444 1
1mnd - 3 år: 235 - 572 1
4 - 6 år: 273 - 609 1
7 - 8 år: 302 - 568 1
9 - 10 år: 292 - 520 1
11 år: 286 - 507 1
12 år: 273 - 484 1
Tanner I 263 - 488 1
Tanner II 278 - 516 1
Tanner III 254 - 468 1
Tanner IV 222 - 446 1
Tanner V 168 - 407 1
≥ 15 år 259 - 574 (14–31 mg/L) 1
Gravide 500- 1221 (27–66 mg/L) 1

 

Gutter/menn nmol/L Ref
1 - 7 dager: 117 - 400 1
8 - 15 dager: 220 - 444 1
1mnd - 3 år: 235 - 572 1
4 - 6 år: 273 - 609 1
7 - 8 år: 302 - 568 1
9 - 10 år: 292 - 520 1
11 år: 286 - 507 1
12 år: 273 - 484 1
Tanner I 250 - 525 1
Tanner II 280 - 479 1
Tanner III 259 - 487 1
Tanner IV 243 - 463 1
Tanner V 226 - 439 1
≥ 15 år 259 - 574 (14–31 mg/L) 1


Kommentarer
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder. Konverteringsfaktor 1 µg/ml = 1 nmol/L : 18.5. Østrogentilskudd og spesielt p-piller kan gi betydelig økte verdier. Androgener (f.eks. ved bruk av anabole steroider) kan senke TBG konsentrasjoner.

Tolkning 

Høye verdier sees hos gravide og ved inntak av østrogener. Akutt virushepatitt, kronisk aktiv hepatitt og primær biliær cirrhose gir også forhøyede verdier. Medfødt høy s-TBG forekommer.

 

Lave verdier sees ved inntak av androgener og kortikosteroider, samt ved levercirrhose. Arvelig betinget TBG-mangel eller lav s-TBG forekommer. Dette er ingen sykelig tilstand, men vil gi tolkningsproblemer i forbindelse med tyreoideadiagnostikk. I slike tilfeller sees lave konsentrasjoner av total-T4 og total-T3 i serum, mens konsentrasjonene av fritt T4 og fritt T3 er forhøyet.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon:

15 % i lavt måleområde (7,0 mg/L)

12 % i midlere måleområde (15 mg/L)

12 % i høyt måleområde (40 mg/L)

2
Intraindividuell biologisk variasjon: 4,4 % 3
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 13-16 %

Referanser 

  1. Elmlinger, Martin W., Kühnel, Werner, Lambrecht, Hans-Georg and Ranke, Michael B.. "Reference Intervals from Birth to Adulthood for Serum Thyroxine (T4), Triiodothyronine (T3), free T3, free T4, Thyroxine Binding Globulin (TBG) and Thyrotropin (TSH)" , vol. 39, no. 10, 2001, pp. 973-979. https://doi.org/10.1515/CCLM.2001.158
  2. Tall for analytisk variasjon er hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS. 2023
  3. Tall for intraindividuell biologisk variasjon er hentet fra EFLM Biological Variation