Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Lp(a), P

15.11.2021Versjon 2.2

Bakgrunn 

Lipoprotein lille a (Lp(a)) er LDL-partikler bundet til apolipoprotein (a), et stort glykoprotein som viser strukturlikheter med plasminogen. Omsetning og funksjon av Lp(a) er ikke fullt ut klarlagt. Hos hver enkelt er konsentrasjonen i plasma genetisk regulert, temmelig konstant og ikke påvirkelig av de kostvaner og sykdommer som påvirker de andre lipoproteinpartiklene. P-Lp(a) oppfattes som en selvstendig risikofaktor for utvikling av arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.

Indikasjoner 

Måling av Lp(a) kan gjøres hos pasienter med økt forekomst av hjerte- og karsykdom i familien, der indikasjonen for bruk av legemiddelbehandling er usikker.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum eller plasma. Unngå langvarig stase.

Veiledende referanseområder 

Se kommentarer nedenfor.

 

Kommentarer til referanseområdene
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Tolkning 

Høy konsentrasjon anses å gi økt risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Det er lite som kan gjøres for å påvirke konsentrasjonen av Lp(a). Det ses ingen effekt av livsstils- og kostforandringer. Studier har vist motstridende resultater vedrørende nytte av å redusere p-Lp(a) med tanke på å redusere risiko for hjerte-karsykdom. Hvis p-Lp(a) er høy, er det desto viktigere at behandlingen tar sikte på å redusere eventuelle andre risikofaktorer.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 5 %
Intraindividuell biologisk variasjon: 7,1 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 8,6 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager-måneder.

Referanser 

  1. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje, Forebygging av hjerte- og karsykdom 2018
  2. European Heart Journal (2020) 41, 111-188; 2019 ESC/EAS Guidelines for themanagement of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. doi:10.1093/eurheartj/ehz455