Snittføring i hånden

23.01.2023Versjon 1.5Forfatter: Ànne-Màret Guttorm Dønland og Hebe Désirée Kvernmo

Planlegging 

Planlegg incisjonene nøye slik at de gir adekvat tilgang og er lette å utvide, samtidig som de ikke medfører arrkontrakturer. Incisjonen plasseres parallellt med hudens naturlige tensjonslinjer. Tegn incisjonene opp før du begynner å skjære. Det er viktig at incisjonene gir mest mulig tilgang til skaden, men bør plasseres slik at de gir minst påvirkning av nerve-og lymfestrukturerer. I tillegg bør man ikke anlegge incisjonen rett over senene med tanke på seneglidning. For å unngå arrkontrakturer anbefes det at incisjonne legges parallelt med bøyefurene. Det er også viktig å få frem i anamnesen om pasienten tidligere har vært plaget med hypertrofiske eller keloide arr slik at man postoperativt kan iverksette tiltak.

 

 Anbefalte incisjoner på håndflatesiden for best mulig å unngå arrkontrakturer.
Anbefalte incisjoner på håndflatesiden for best mulig å unngå arrkontrakturer.

 Anbefalte incisjoner på dorsalsiden for best mulig å unngå arrkontrakturer.
Anbefalte incisjoner på dorsalsiden for best mulig å unngå arrkontrakturer.

 Ut på fingeren legges en midtlateral incisjon 1 mm dorsalt for leddets bøyefure.
Ut på fingeren legges en midtlateral incisjon 1 mm dorsalt for leddets bøyefure.

Det er viktig å kjenne nervenes topografi for å unngå å skade dem. Vanligvis er nervene lettest å skåne ved lengdesnitt. Tverrsnitt gir penere arr, men lange tverrsnitt kan gi utilstrekkelig sirkulasjon i distale sårkant. Likeledes kan tverr- og skråincisjoner distalt på volarsiden av underarmen være stigmatiserende. Distalt på håndryggen eller i håndflaten kan tverrsnitt aksepteres.

 

Unngå å legge incisjonene:

  • Rett over de strukturer man skal operere på grunnet risikoen for adheranser mot nerver og sener.
  • I viktige sensoriske områder, som f.eks. ulnart på tommelen, radialt på pekefingeren og ulnart på ­lillefingeren.
  • I trykkområder og i fingerpulpa.
  • Over bøyefurer. Hvis de må krysses, skal det skje med så liten vinkel som mulig.
  • Flere incisjoner tett opp mot hverandre mtp blodforsyningen

 

 Figuren illustrerer hvor man bør unngå å legge incisjoner.
Figuren illustrerer hvor man bør unngå å legge incisjoner.

Utvidelse av kuttskader 

Hvis det foreligger en langsgående kuttskade som krysser en bøyefure, bør det vurderes lukning ved hjelp av Z-plastikk for å unngå arrkontraktur. Det forutsetter at kuttet er skarpt, rent og med god vitalitet av huden. Tegn opp på forhånd.

 

Huden skal behandles skånsomt. Ved lukkingen skal nivåforskjell av hudkantene unngås og man tilstreber lett everterte sårkanter. På hånden brukes monofil, ikke-resorberbar sutur, 4-0 til 6-0. Enkelte steder som på underarm og dorsalt over håndryggen kan det benyttes intrakutan resorberbar sutur. Etter suturfjerning avlastes operasjonscicatrisen med Micropore tape. Kan bruke Micropore tape i 3 måneder på kosmetiske viktig områder for å få finest mulig arr, og en bør også unngå direkte sollys de første 12 mnd.

 

 Kuttskader kan utvides ved å følge prinsippene for korrekt snittføring. Utnytt kuttskaden som en del av f.eks. en sikksakk incisjon, evt. kombinert med et midtlateralt snitt. Pass på at lappene ikke blir for smale.
Kuttskader kan utvides ved å følge prinsippene for korrekt snittføring. Utnytt kuttskaden som en del av f.eks. en sikksakk incisjon, evt. kombinert med et midtlateralt snitt. Pass på at lappene ikke blir for smale.

 

Barn

Sår hos små barn kan sutureres med raskt resorberbar sutur (f.eks. Vicryl Rapid). I tensjonsområder kan avlastende steristrips eller taping minske tensjonen på såret under tilhelingen. Trykkavlastende bandasje anvendes på utsatte steder.

Referanser 

  1. Green´s Operative Hand Surgery, 8. utgave. Redaktører Wolfe, Pederson, Kozin og Cohen, Elsevier Philadelphia US, ISBN 978-0-323-69793-4.