Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

5-HIAA, U

17.12.2021Versjon 2.4

Bakgrunn 

Nevrotransmitteren serotonin (5-hydroksytryptamin, 5-HT) er viktig for funksjoner i GI-traktus, hjernen og i blodplater. Den metaboliseres hovedsakelig i lever til sluttstadiet 5-hydroksyindoleddiksyre (5-HIAA) som utskilles i urinen. 5-HIAA er hovednedbrytningsproduktet fra serotonin. Pasienter med karsinoidsvulst har ofte en betydelig økt utskillelse av 5-HIAA i urinen. 5-HIAA er den beste undersøkelsen for karsinoidsvulst under forutsetning av nitid nøyaktighet med hensyn til pasientforberedelse og prøvehåndtering.

Indikasjoner 

Mistanke om karsinoidsvulst.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Mange fødeemner, for eksempel bananer, plommer, ananas, kiwi, tomater, avokado, auberginer, valnøtter, sjokolade, grønnmyggeloster og rødvin, inneholder serotonin og må unngås før og under urinsamlingen. Også en rekke medikamenter, for eksempel paracetamol, acetylsalisylsyre, fenacetin, naproksen, imipramin, isoniazid, MAO-hemmere, metenamin, metyldopa, tiazider og hostemidler kan påvirke analyseresultatene og bør seponeres minimum to døgn før undersøkelsen.

 

Prøvetaking
Spoturin 5 mL, helst morgenurin (nattsamling). Urinen anbefales surgjort med 6 mol/L HCl til pH = 4 (dråpevis, bruk pH-papir, bør ikke bli for sur) før nedfrysing og forsendelse. Kliniske opplysninger og opplysninger om diett og medikamenter må oppgis på rekvisisjonen.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe

5-HIAA/kreatinin (µmol/mmol) (1)

0–1 år:

5,3–20,2

1–2 år:

4,0–16,5

2–3 år:

3,3–13,6

3–4 år:

2,8–11,6

4–5 år:

2,5–10,2

5–6 år:

2,2–9,0

6–7 år

2,0–8,1

7–8 år:

1,8–7,3

8–9 år:

1,6–5,6

9–10 år:

1,5–5,0

10–11 år:

1,4–5,5

11–12 år:

1,3–5,1

12–13 år:

1,2–4,7

13–14 år:

1,1–4,4

14–15 år:

1,0–4,1

15–16 år:

0,9–3,8

≥ 16 år:

0,9–3,8

 

Kommentarer

Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Utskillelsen er aldersavhengig og korrigeres for ulik urinkonsentrering ved å dele på konsentrasjonen av kreatinin.

 

Det er en betydelig gråsone mellom referanseområdet, som er basert på normalpopulasjon, og klart patologisk økte verdier. Fysisk aktivitet og psykisk stress kan øke utskillelsen.

Tolkning 

Høye verdier: Ved karsinoidsvulst påvises ofte en betydelig økning av 5-HIAA i urinen. Imidlertid forekommer det store variasjoner med hensyn til 5-HIAA-utskillelsen ved denne tilstanden, slik at enkeltprøver kan være normale eller kun lett forhøyede. Undersøkelsen bør derfor gjentas i to eller flere prøver fra forskjellige døgn. Normale verdier kan også forekomme ved karsinoidsvulst som ikke har metastasert til leveren. Hvis serotonin ikke metaboliseres til 5-HIAA forblir utskillelsen i urinen normal. Det samme kan sees ved nyresvikt. Pasienter med cøliaki og andre malabsorpsjonstilstander kan ha forhøyet utskillelse. Det synes ikke å foreligge noen tydelig korrelasjon mellom mengden av 5-HIAA i urinen og den kliniske alvorlighetsgrad ved karsinoidsyndrom.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 8 %
Intraindividuell biologisk variasjon: 20 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.

Referanser 

  1. Hentet fra Rikshospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for medfødte metabolske sykdommer.