Analyser

Blodkultur (bakterier, bakterier og sopp)

08.04.2024Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

 • Utredning av akutte, subakutte eller kroniske infeksjonstilstander.
 • Utredning av feber av ukjent årsak.
 • Oppfølging:
  • ved ukjent infeksjonsfokus
  • ved nyoppståtte symptomer
  • ved manglende bedring etter 72 t behandling
  • etter 48 timer ved Staph aureus - sepsis
  • ved endokarditt og fokus i abdomen, abcesser eller CNS
  • dersom pasienten har SVK, pacemaker, mekaniske hjerteklaffer el
  • ved mistanke om resistensutvikling

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Oppgi klinisk relevant informasjon på rekvisisjonen for å sikre optimal inkuberingstid og tolking av prøvesvar.

Oppbevaring og forsendelse 

 • Må transporteres fortløpende for inkubering i blodkulturskap etter prøvetaking.
 • Bør settes i blodkulturskap innen maksimalt 4 timer etter prøvetaking, helst innen 2 timer.
 • Oppbevares i romtemperatur i påvente av inkubering, kontakt portør for transport ved behov.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av bakterier og sopp i blod ved hjelp av et blodkultursystem.

Svar 

Taksonomi (mikrobenavn, subtype osv). Positive blodkulturer ringes ut fortløpende.

Negative svar rapporteres ved endt inkubasjonstid.

Svartid 

 • De fleste mikrober vokser i blodkulturmedium innen 48 timer
 • Negative prøver besvares når inkubasjonstiden er over, som regel etter 5-7 dager
 • Inkubasjonstiden kan forlenges inntil 14 dager dersom det er mistanke om sakte-voksende bakterier

Merknader 

Hvor ofte bør det tas blodkulturer?

1. Utredning av akutte infeksjonssykdom som f.eks sepsis, meningitt, pneumoni og pyelonefritt:

 • To sett ved innleggelse
 • Tredje sett etter 4-6 timer

2. Utredning av subakutte infeksjonstilstander som f.eks abcesser, subakutt endokarditt og feber av ukjent årsak:

 • To sett ved innleggelse
 • To sett andre døgn

3. Ved mistanke om systemisk soppinfeksjon bør det også tas blodkultur dyrket i soppflaske. Dette gjelder som regel immunsupprimerte pasienter og pasienter som har fått langvarig antibiotikabehandling. De fleste sopparter vokser som regel godt i aerob blodkulturflaske.