Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

PTH, P

30.11.2021Versjon 2.2

Bakgrunn 

Paratyreoideahormonet (PTH) dannes i glandulae parathyreoideae og er en viktig regulator av kalsium- og fosfatomsetningen. Dets hovedfunksjon er å opprettholde jevn konsentrasjon av fritt kalsium i blodet. Dette skjer ved direkte effekter på nyrer og skjelett, og ved indirekte effekter på tarmkanalen. PTH stimulerer reabsorpsjonen av kalsium i nyrens tubuli, og øker nyrenes omdannelse av det inaktive 25-hydroksyvitamin D til det aktive 1,25-dihydroksyvitamin D. I skjelettet er den akutte PTH-effekten økt frisetting av kalsium fra beinmatriks, mens langtidseffekten er en økt omsetning av skjelettet og osteopeni. Ved å øke dannelsen av 1,25-dihydroksyvitamin D i nyrene vil PTH indirekte stimulere kalsiumabsorpsjonen i tarmen. Økt konsentrasjonen av fritt kalsium hemmer PTH-sekresjonen (negativ tilbakekobling) ved at kalsium binder seg til spesielle reseptorer på paratyreoideacellene. Nettoresultatet er at konsentrasjonen av fritt kalsium i plasma normalt holdes innenfor snevre grenser. Økt PTH-konsentrasjon i plasma fører til lavere p-fosfat, fordi PTH hemmer reopptaket av fosfat i nyrenes tubuli.

 

I plasma foreligger PTH i forskjellige former, både som intakt hormon (aminosyrene 1-84) og som fragmenter med ulike egenskaper. Dagens analysemetoder tar sikte på måling av det intakte hormonet (1-84), men er i ulik grad følsomme for fragmentene. Ved nyresvikt sees opphopning av PTH-fragmenter, og prøver fra nyresviktpasienter kan derfor vise ulike verdier med ulike analysemetoder, selv om metodene måler lik verdi hos friske (har samme referanseområde). Leger som kontrollerer nyresviktpasienter må derfor undersøke hvilken analysemetode laboratoriet bruker før de sammenlikner pasientens s-PTH-verdi med internasjonalt vedtatte behandlingsmål.

Indikasjoner 

Utredning av forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet. Mistanke om sykdom i glandulae parathyreoideae. Differensialdiagnostisk ved hyper- og hypokalsemi. Kontroll av pasienter med kronisk nyresvikt.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Prøven tas helst fastende om morgenen, alternativt minst to timer etter siste måltid.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Prøven sentrifugeres etter fullstendig koagulering innen 30 minutter etter prøvetaking. Serum overføres til plastrør og fryses umiddelbart etter sentrifugeringen. Serum sendes frosset til laboratoriet. Det bør alltid tas prøve til fritt kalsium i serum samtidig med at det tas prøve til PTH.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe pmol/l
2–4 år: 0,4–3,4
4–8 år: 0,1–2,7
8–12 år: 0,2–3,4
12–16 år: 0,1–3,9
18–64 år: 1,5–7,0
> 65 år: 1,4–8,6


Kommentarer

Ovennevnte referanseområder forutsetter normokalsemi. Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder. Barn har normalt lavere PTH-verdier enn voksne. Kvinner har ca. 10 % høyere verdier enn menn i tilsvarende aldersgruppe. PTH utskilles i pulser og har dessuten en moderat døgnvariasjon. Nivået øker etter måltider. Lavere eller uendrede verdier er rapportert hos gravide.

Tolkning 

Generelt

Moderne målemetoder for intakt PTH diskriminerer godt mellom pasienter med primær hyperparatyreoidisme og pasienter med hyperkalsemi av andre årsaker. Måleresultatene må imidlertid alltid vurderes i forhold til kalsiumkonsentrasjonen i serum. Det skal derfor rekvireres analyse av kalsium (helst fritt kalsium) i samme blodprøve.

 

Høye verdier: Ved primær hyperparatyreoidisme finnes hyperkalsemi og forhøyede PTH-verdier, eller "normale PTH-verdier" som er for høye i forhold til kalsiumnivået i serum. Også ved sekundære, samt ved den mer sjeldne tertiære hyperparatyreoidismen, sees høye PTH-verdier. Hos pasienter med kronisk nyresvikt kan PTH-målinger være til nytte for å differensiere mellom osteomalasi, som har normalt eller lett/moderat forhøyet PTH, og osteitis fibrosa, som har kraftig forhøyet PTH. Ektopisk PTH-sekresjon er beskrevet, men er meget sjelden. PTH kan være forhøyet ved familiær hypokalsurisk hyperkalsemi og er alltid forhøyet i forhold til s-kalsium. Behandling med litium øker PTH-konsentrasjonen i serum.

 

Lave verdier: Ved hyperkalsemi i forbindelse med malign sykdom finner man PTH-verdier under eller i nedre del av referanseområdet. Også ved hypoparatyreoidisme påvises vanligvis lave PTH-verdier og hypokalsemi.

 

Feilkilder

Ved romtemperatur vil intakt PTH raskt spaltes i N-terminale og C-terminale fragmenter. PTH-prøver må derfor lagres ved -20 °C.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 7 % ved 6,7 pmol/L
Biologisk variasjon: 25,9 % (1)

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.