Analyser

Hepatitt C virus antistoff immunoblot

11.04.2024Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

RecomLine HCV IgG kan brukes som supplerende konfirmasjonstest ved reaktiv Hepatitt C virus antistoff primærtest. Se også Hepatitt C (HCV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

RecomLine HCV IgG er en kvalitativ in vitro test for påvisning og sikker identifisering av IgG antistoffer mot Hepatitt C virus i humant serum eller plasma.

Svar 

Negativ/Positiv

Tolkning 

Lege tolker, kommenterer og validerer prøvesvar basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de ulike analysene for hepatitt C.