Analyser

SARS-CoV-2 antistoff - vaksinerespons

  Sendeprøve: St Olavs Hospital
07.03.2024Versjon 0.4

Indikasjon 

  • Måling av vaksinerespons
  • Analyserer mot spike antistoff

 

Ved spørsmål om gjennomgått SARS-CoV-2 infeksjon, anbefales SARS-CoV-2 nukleoprotein antistoff (IgM/IgG).

Ved mistanke om aktuell/pågående infeksjon, anbefales SARS-CoV-2 RNA

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Prøvevolum: 500 µL.

Rekvirering  

Vennligs angi klinisk informasjon inkludert vaksinestatus.

Undersøkelsesprinsipp 

Elektrokjemiluminiscens analyse på automatisk analyseplatform, Abott alinity I.

Kvantitativ SARS-CoV-2 IgG mot spike-protein.

Utførende laboratorium 

St Olavs hospital

Svartid 

1-3 virkedager.

 

Alle svar legges fortløpende ut elektronisk og er også tilgjengelig via www.helsenorge.no

Tolkning 

Testen kan påvise antistoff etter vaksinasjon og/eller infeksjon.