Analyser

Anti-streptolysin (AST; Gr. A streptokokk-serologi)

08.04.2024Versjon 2.6Forfatter: Nejra Dautbegovic, Andreas Lind, Helvi Holm Samdal

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon.
  • Klinisk mistenkte invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat.
  • Anti-streptolysin når et maksimum 3-4 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og blir vanligvis negativ igjen etter 3-4 måneder. Kan være negativ ved streptokokkinfeksjon i hud.
  • Rekvireres sammen med Anti-Dnase B (Gr. A streptokokk-serologi)
  • Husk å angi sykdomsvarighet.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist / Ikke påvist)

 

Fra enkelte laboratorier oppgis også antistoffkonsentrasjonen.

Svartid 

1-8 virkedager.