Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Kateterprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
07.12.2023Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om kateterrelatert blodbaneinfeksjon (KR-BBI). Se også egen lokal prosedyre (Kvalitetsportalen).

 

Dyrkning av kateterspiss skal ikke gjøres rutinemessig ved fjerning av kateter, men kun ved mistanke om KR-BBI. Kateterspissen undersøkes for bakterier og ev. sopp med semikvantitativ dyrkning etter Makis metode ved kliniske opplysninger på rekvisisjonen om KR-BBI.

 

Verdien av semikvantitativ dyrkning av spiss fra andre katetertyper enn intravenøse katetre er ikke dokumentert.

INTRAVASALE KATETRE 

Ulike intravasale katetre:

 • Sentralt venekateter (SVK/CVK)
 • Tunnelert SVK (langtidskateter)
 • PICC-line
 • Navlevene og -arteriekateter
 • Hemodialysekateter (HD-kateter)

 

Viktig: Kateterspisser fra dren, pigtail-kateter, stenter og EVD (ekstern cerebral ventrikkeldrenasje) regnes IKKE som intravasale katetre.

GENERELLE FORHOLDSREGLER 

 • Ved mistanke om KR-BBI eller sepsis kontaktes lege som vurderer om blodkultur og kateterspiss skal sendes til bakteriologisk dyrkning, som ledd i fokusutredning av bakteremi/sepsis. NB! Husk å ta blodkultur fra kateteret før det fjernes, ved mistanke om KR-BBI.
 • For å hindre at kateterspissen blir kontaminert, bør man være to for å gjennomføre denne prøvetakingen.

Prøvetakingsutstyr 

Sterilt prøveglass uten tilsetning
Sterilt prøveglass uten tilsetning Tilsatt 1 ml. sterilt saltvann for å forhindre uttørkning ved lite prøvemateriale.
Tilsatt 1 ml. sterilt saltvann for å forhindre uttørkning ved lite prøvemateriale.

Prøvetaking 

Fremgangsmåte for prøvetaking av blodkultur ved KR-BBI:

 • KR-BBI med kateter in situ: Blodkultur tas fra kateter og perkutant fra perifer vene.
 • KR-BBI etter kateterfjerning: To sett blodkultur tas samtidig fra hver sin venepunksjon.
 • For utstyr og øvrige rutiner rundt prøvetakingen, se lokal SI prosedyre under.

 

Fremgangsmåte for prøvetaking av kateterspiss ved KR-BBI

 • Utfør håndhygiene før prosedyren starter, og benytt aseptisk prøvetakingsteknikk.
 • Vask huden ved overgangen mellom hud og kateter x2 med klorheksidinsprit 5 mg/ml. Bruk steril pinsett og sterile kompresser eller tuphere.
 • Klipp av spissen med steril saks (ca. 5 cm. tupp) og legg den i sterilt prøveglass tilsatt 1 ml sterilt fysioogisk saltvann for å hindre uttørking. Avklippingsstedet skal ligge minst 0,5 cm innenfor hudnivå.

Ved lokal infeksjon på innstikksted eller tunell-infeksjon gjøres oppmerksom på følgende:

 • Prøvetaking og undersøkelse av infeksjon ved innstikksted blir som ved vanlig sårinfeksjon.
 • Prøvetaking ved tunell-infeksjon følger vanlige retingslinjer for infeksjon i dypt vev (aspirasjon, biopsi).

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

PROSEDYRER I SIHF KVALITETSPORTAL 

Ansatte i Sykehuset Innlandet kan se følgende prosedyrer i SIHF kvalitetsportal:

 • SI/17.16.03.01-04 Prøvetaking - Blodkultur og bakteriologisk dyrkning av intravaskulære katetre ved kateterrelatert blodbaneinfeksjon

 • MeS06.02.08-01 Blodkultur - Prøvetaking