Analyser

Influensavirus A, B RNA

11.05.2021Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

Influensalignende sykdom (symptomvarighet under 2 uker)

Luftveisinfeksjon i influensasesong

 

Uegnet for vurdering av fortsatt smittsomhet etter nylig påvist influensa.

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet og opplysninger om vaksinasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)