Blødning - aktuelle medikamenter

13.12.2023Versjon 0.9

Generelt 

Medikamenter som kan være aktuelle ved stor blødning og forstyrret hemostase er samlet på innledningsrom 3-4 i Kirurgisk seksjon SOP.

Kalsiumklorid 1 mmol/ml eller Kalsiumglukonat 0,225 mmol/ml 

 • Dosering: 5 mmol ufortynnet, injeksjonshastighet 1 ml/min. Må gjentas, følges med hyppige kontroller.
 • Barn: 0,1 mmol/kg. Bruk helst Kalsiumglukonat perifert pga. stor vevsskade ved ekstravasering.

Tranexamsyre (Cyklokapron®)  

 • Dosering: Bolus 1-2 g eller 15-20 mg/kg ufortynnet, evt. gjentatt dose.
 • Barn: 10-15 mg/kg.

Fibrinogen (Fibryga®/Riastap®) 

 • Dosering: 30-50 mg/kg ufortynnet, ofte gis 2 g.
 • Barn 30 mg/kg.
 • Finnes: Kirurgisk seksjon innledning 3-4 (4 g). Sjukehusapoteket på dagtid. Blodbanken på vakttid.
 • NB! Fibryga oppbevares i romtemperatur, Riastap i kjøleskap.

Prothrombinkomplekskonsentrat (PCC) (Confidex®/ Octaplex®/ Prothromplex®)  

 • Dosering: 25-30 E/kg (inntil 50 E/kg).
 • Barn: 10-30 E/kg
 • Finnes: Kirurgisk seksjon innledning 3-4 (3000 E). Sjukehusapoteket på dagtid. Blodbanken på vakttid.
 • NB! Prothromplex er 600 E/glass (kjøleskap) og Octaplex 500 E/glass (romtemperatur).

 

Ved forhøyet INR-verdi på grunn av Marevan kan tabellen under brukes som utgangspunkt for å redusere INR til < 1,5.

Vekt

INR 1,5-2

INR 2-3

INR > 3

I tillegg ved utilstrekkelig effekt

40-60 kg

500 E

1000 E

1500 E

500 E

60-90 kg

1000 E

1500 E

2000 E

1000 E

> 90 kg

1500 E

2000 E

2500 E

1000 E

NB! Effekten er umiddelbar, men forbigående og K-vitamin (Konakion®) gis samtidig (5-10 mg iv), effekt etter 4-8 timer. Inntil 14 dager «marevanresistens» må påregnes etter stor dose K-vitamin.

 

For «planlagt» INR-reduksjon vil ofte 1-2,5 mg K-vitamin iv eller po redusere INR til nær normal i løpet av 4-6 timer (iv) eller 12-24 timer (po). Plasma anbefales ikke for å redusere INR hos ikke-blødende pasient før planlagt kirurgi pga. risiko for volumbelastning og transfusjonsreaksjoner.

FEIBA 

 • Kan brukes mot Faktor Xa-antagonister (Xarelto, Eliquis, Lixiana).
 • Dosering: 50 E/kg.
 • Finnes: Akuttmottak

Ufraksjonert heparin 

 • Kort halveringstid, sjelden behov for reversering. 50 mg protaminsulfat nøytraliserer ca. 7000 E heparin.
 • Dosering: 25-50 mg. Kontrolleres ved normalisering av APTT (evt. ACT-LR).

Lavmolekylært heparin (LMWH) 

 • 50-60 % av sirkulerende LMWH kan nøytraliseres av protaminsulfat. Dersom terapeutiske doser LMWH har blitt gitt siste 3-4 timer kan protaminsulfat ha effekt, forlenget R-tid i TEG kan tyde på LMWH-effekt.
 • Etter profylaksedoser bør ikke protaminsulfat gis pga. antikoagulerende effekt av protamin ved overdosering.
 • Finnes: Protamin finnes på Kirurgisk seksjon innledning 3-4.
 • Dosering: 20-50 mg (2800-7000 anti-heparinE).

Selektive faktor Xa-hemmere/trombinhemmere 

Blodprøver kan gi informasjon om det er sannsynlig medikamenteffekt og om antidot/PCC kan ha effekt.

 

R-verdi i TEG og TEG-ACT ved rapid TEG (CRT) forlenges ved medikamenteffekt.

 

Faktor IIa-hemmer (Pradaxa)

 • Dabigatran (Pradaxa®): Praxbind 5 g iv.
 • Finnes hos sjukehusapoteket og i akuttmottak.
 • Forhøyet APTT tyder på medikamenteffekt. INR stiger først ved høy medikamentkonsentrasjon.

 

Faktor Xa-hemmere (Xarelto, Eliquis, Lixiana)

 • Feiba 50 E/kg eller Prothrombinkomplekskonsentrat 30-50 E/kg

 

Apixaban (Eliquis®)

 • Forhøyet anti-Xa tyder på medikamenteffekt. Ved forhøyet APTT og INR er konsentrasjonen antakelig betydelig økt. Anti-Xa < 0,1 tyder på svært lav konsentrasjon av apixaban.

 

Rivaroxaban (Xarelto®)

 • Forlenget APTT ved medikamenteffekt. APTT > 70 tyder på høy konsentrasjon. Forhøyet INR kun ved betydelig overdosering.

Trombocytthemmende legemidler eller trombocyttdysfunksjon 

ASA/NSAIDs/uremi/levercirrhose

Desmopressin (Octostim®) 0,3 ug/kg (ofte gis 30 ug), helst etter trombocyttransfusjon. 2 trombocyttkonsentrat har ofte god effekt.

Finnes: Kirurgisk seksjon innledning 3-4. Blandes i 100 ml NaCl og gis over 15-30 min.

 

P2Y12-hemmere (klopidogrel (Plavix®), prasugrel (Efient®), tiklopedin (Tiklid®) eller ticagrelor (Brilique®))

Ofte vanskelig å behandle. 3-4 trombocyttkonsentrat. Desmopressin (Octostim) 0,3 ug/kg (ofte gis 30 ug), helst etter trombocyttransfusjon. Blandes i 100 ml NaCl og gis over 15-30 min.

Telefonnumre 

Vakthavende blodbanklege

 

Bioingeniør AIT

 • 97-2470

 

Sjukehusapoteket

 • 97-5344
 • vakttid: kun mobil (ring 89) frem til kl. 23, ingen tilgang om natten

 

Akuttmottak, vaktleder

 • 97-2530

Målverdier under pågående blødning 

 • Hb minst 10 g/dl
 • TPK > 100 x 109/l
 • pH > 7,2
 • Tp > 36,5
 • iCa > 1,2 mmol/l
 • Fibrinogen > 2 g/l
 • INR < 1,2
 • APTT normal (22-30 s)
 • ACT-LR (low range) normal (70-150 s)

TEG 

2 analyser kan rekvireres:

 • TEG hemostase: citratblod (lyseblå kork).
 • Blodplatefunksjon: heparinblod (grønn kork).

 

Prøven varsles AIT 97-2470 og sendes med portør eller i rørpost. Må være hos blodbanken innen 15 min.

 

TEG
TEG

 

 

TEG Manager (fra sykehusPC): https://teg-hbe-prod.ihelse.net/

 • CK: Citrated Kaolin ("vanlig" TEG)
 • CRT: Citrated RapidTEG: raskere svar på MA. TEG-ACT-svar gis også ut.
 • CKH: Citrated Kaolin Heparinase: "vanlig" TEG tilsatt heparinase
 • CFF: Citrated Functional Fibrinogen: tilsettes platehemmer, slik at MA-verdien representerer fibrinogenaktivitet.

 

Grov tolkning:

 • Forlenget R-tid: Kan skyldes faktormangel, heparin/LMWH, antikoagulantia (warfarin/NOAK). Vurder: plasma, protamin, prothrombinkomplekskonsentrat?
 • Lav MA: trombocyttmengde/-funksjon og fibrinogen. Vurder: platetransfusjon/desmopressin?
 • Ved samtidig lav MA i CFF-prøve: Fibrinogen?
 • Normalisering av R-tid ved tilsatt heparinase CKH: heparineffekt. Vurder: Protamin?

 

NB! TEG hemostase har begrenset verdi i vurdering av trombocyttfunksjon ved platehemmere.