Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 RNA (PCR) Hurtigtest

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
01.12.2022Versjon 1.2Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon/Kriterier for bruk 

Viktig:

 • Bruk av SARS-CoV-2 RNA (ordinær test) er ALLTID hovedregel ved mistanke om covid-19
 • Hurtigtest er kun tilgjengelig innen OUS
 • Hurtigtest brukes kun etter indikasjoner angitt under, og kun dersom det samtidig gir en konkret betydelig konsekvens ved ø-hjelp. Dersom pasient uansett skal smitteisoleres og det ikke er annen indikasjon for bruk av hurtigtest, skal ordinær test benyttes

 

Kriterier under forutsetter at pretriage indikerer mistanke om covid-19 hos ø-hjelp pasient (oppdaterte kriterier fra 08.02.2021):

 • Behov av overvåkning/intensiv, når smittestatus vil gi konsekvenser for plassering
 • Behov av aerosolgenererende undersøkelser/behandling eller andre spesielle andre undersøkelser / behandlinger (f.eks. skoper og, operasjoner el.) der man ikke har tid til å avvente ordinær test.
 • Spesielle plasseringsproblemer der negativ test har stor betydning for valg av post/rom
 • Uro/forvirring/intoksikasjoner (eks forgiftninger, delir, agitasjon) som er vanskelig å håndtere med personell i smittevernutstyr
 • Hurtigtest kan også brukes ved uventet positiv screening

 

Helt unntaksvis kan indikasjonene over avvikes ved spesielle forhold. Slike ønsker må i hvert enkelt tilfelle formidles av aktuelle klinikkleder til sentral beredskap iht. tidligere utsendt informasjon til klinikkledere.

Prøvemateriale og prøvetaking 

 • Nasopharynxprøve OG Halsprøve sammen i ett rør med virus transportmedium eller flytende amies med orange kork
 • Nasopharynksaspirat kan benyttes for barn på tilsvarende måte som for andre luftveisvirus
 • Materiale fra nedre luftveier tas i steril prøvebeholder
 • Påse at prøveglass er skrudd godt igjen og at utsiden er avspritet før forsendelse.
 • Lekk prøve vil ikke bli analysert av HMS-hensyn.

 

Minimum 300 µl.

Rekvirering og prøvelevering 

OBS: Nye rekvireringsrutiner gjeldende fra 17.02.2021

 

Analysen kan kun rekvireres på pasienter som faller inn under indikasjonsstillingen (se over) på følgende måte:

 

Ullevål Sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «SARS-CoV-2 RNA (Hurtigtest)»
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål, rørpost nr 900

 

Rikshospitalet:

  1. Avtal ønske om analysen på forhånd telefonisk avhengig av tidspunkt på følgende numre:
   • Mandag-fredag 08:00-15:30: Telefon 90628040 (hvis ikke svar på mob.nr. ring 71099).
   • Mandag-fredag 15.30-20.00. Telefon 95782477 (Vakthavende lege Rikshospitalet)
   • Lørdag 08:00-14.30: Telefon 95782477 (Vakthavende lege Rikshospitalet)
   • Søn-/helligdag 09:00-13:30: Telefon 95782477 (Vakthavende lege Rikshospitalet)
   • Utenfor ordinær åpningstid (Kveld/natt): Avtal med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet (call 26663)
  2. Elektronisk rekvirering er ikke tilgjengelig. Ordinær SARS-CoV-2 kan bestilles elektronisk. Omgjøres til hurtigtest etter direkte avtale med laboratoriet FØR prøven sendes. SE ovenfor hvem som skal kontaktes ved ulike tidspunkt før sending av prøven.

    

   Angi "hurtigtest" og klinisk informasjon, eget navn samt telefon/calling på rekvisisjonen for tilbakemelding om prøveresultat

   1. Send prøven så fort som mulig:
    • Hverdager 08:00-20:00:
     • Hverdager 08:00-15:30 og lørdag 08:00- 14.30, Virus Lab/Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi 3.etg. B2 3009/3012
     • Hverdager 15:30-20:00 og søndag 09:00-13.30 Avdeling for medisinsk biokjemi B2. 2 etasje.
    • Kveld etter 20:00/natt (utenfor ordinær åpningstid): Avtal med Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet (call 26663)

   

 

Radiumhospitalet:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «SARS-CoV-2 RNA (Hurtigtest)»
 1. Lever prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi:
 • Mandag-fredag 08.00-15.00: Lever prøve og rekvisisjon til personale på rom A118
 • 00-08.00 hverdager, og hele døgnet helg/helligdag: Prøven leveres i kjøleskap i korridor utenfor A118. Rekvisisjonen legges i låst postkasse ved siden av. Gi beskjed til laboratorievakt på calling 15-5911 når prøven er levert

 

Aker sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg LUFTHP (SARS-CoV-2 RNA, Influensa A+B eller RSV) i DIPS
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi i rørpost. Avtal ønske om analyse på telefon 22894191 med vakthavende bioingeniør på kveld – og nattevakter, og hele døgnet helg/helligdag. Hverdager 0730-1500 er det ikke behov for å avtale i forkant av forsendelse.
 1. Angi "hurtigtest" og klinisk informasjon, eget navn samt telefon/calling på rekvisisjonen for tilbakemelding om prøveresultat

Prøvebehandling/HMS 

Påse at prøveglass er skrudd godt igjen og at utsiden er avspritet før forsendelse.

Lekk prøve vil ikke bli analysert av HMS-hensyn

Oppbevaring og forsendelse 

Rask levering påkrevet.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: GeneXpert (Cepheid).

Utførende laboratorier 

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål.

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Radiumhospitalet.

Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Aker.

Svar 

SARS-CoV-2 RNA: Påvist/Ikke påvist.

Ved Inkonklusivt resultat, anbefales ny prøve.

 

Svar legges fortløpende ut elektronisk i DIPS og på helsenorge.no.

Svartid 

Ca 90 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.

Tolkning 

Et negativt resultat vil ikke sikkert kunne utelukke smitte hvis prøven tas i inkubasjonstiden. Ved nedre luftveisinfeksjoner kan det være lav/ikke påvisbar virusmengde i øvre luftveier.

 

Ved negativt resultat i prøve fra øvre luftveier bør dråpesmitteregime opprettholdes hos pasienter der det fortsatt er sterk mistanke om Covid-19 i nedre luftveier.

Nyttige E-håndboksdokumenter (OUS)