Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 RNA (PCR) Hurtigtest

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
12.12.2023Versjon 1.6Forfatter: Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-01

Indikasjon/Kriterier for bruk 

Bruk av SARS-CoV-2 RNA (ordinær test) er ALLTID hovedregel ved mistanke om covid-19.

 • Hurtigtest er kun tilgjengelig innen OUS
 • Hurtigtest brukes kun etter indikasjoner angitt under, og kun dersom det samtidig gir en konkret betydelig konsekvens ved ø-hjelp. Dersom pasient uansett skal smitteisoleres og det ikke er annen indikasjon for bruk av hurtigtest, skal ordinær test benyttes.

 

Kriterier under forutsetter at triage indikerer mistanke om luftveisinfeksjon (hoste, feber siste 2 dager) hos ø-hjelp pasient.:

 1. Plasseringsproblemer der negativ test har stor betydning for valg av post/rom
 2. Intensivbehandling eller ø hjelp aerosolgenererende prosedyrer.

Prøvemateriale og prøvetaking 

 

Minimum 300 µl.

Rekvirering og prøvelevering 

Analysen kan kun rekvireres på pasienter som faller inn under indikasjonsstillingen (se over) på følgende måte:

 

Ullevål Sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «SARS-CoV-2 RNA (Hurtigtest)»
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål, rørpost nr 900

 

Rikshospitalet:

 1. I DIPS velg «SARS-CoV-2 RNA (Hurtigtest)»
 2. Ring/call alltid og avtal
  • Hverdager 08.00-20:00, lørdag 08:00- 14.30 og søndag/helligdag 09:00-13.30: Mikrobiologisk avdeling Rikshospitalet, tlf 23071113
  • Utenfor ordinær åpningstid (Kveld/natt): Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, call 26663
 3. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi B2. 2 etasje. (gjelder både dagtid og kveld/natt)

Radiumhospitalet:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg «SARS-CoV-2 RNA (Hurtigtest)»
 1. Lever prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi:
 • Mandag-fredag 08.00-15.00: Lever prøve og rekvisisjon til personale på rom A118
 • 00-08.00 hverdager, og hele døgnet helg/helligdag: Prøven leveres i kjøleskap i korridor utenfor A118. Rekvisisjonen legges i låst postkasse ved siden av. Gi beskjed til laboratorievakt på calling 15-5911 når prøven er levert

 

Aker sykehus:

 1. Elektronisk rekvirering påkrevet, velg LUFTHP (SARS-CoV-2 RNA, Influensa A+B eller RSV) i DIPS
 2. Send prøven så fort som mulig til Avdeling for medisinsk biokjemi i rørpost. Avtal ønske om analyse på telefon 22894191 med vakthavende bioingeniør på kveld – og nattevakter, og hele døgnet helg/helligdag. Hverdager 0730-1500 er det ikke behov for å avtale i forkant av forsendelse.
 1. Angi "hurtigtest" og klinisk informasjon, eget navn samt telefon/calling på rekvisisjonen for tilbakemelding om prøveresultat

Prøvebehandling/HMS 

Påse at prøveglass er skrudd godt igjen og at utsiden er avspritet før forsendelse.

Lekk prøve vil ikke bli analysert av HMS-hensyn

Oppbevaring og forsendelse 

Rask levering påkrevet.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: GeneXpert (Cepheid).

Utførende laboratorier 

 • Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Ullevål.
 • Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.
 • Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Radiumhospitalet.
 • Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS Aker.

Svar 

SARS-CoV-2 RNA: Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Ca 90 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.