Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Anti-streptolysin (AST; Gr. A streptokokk-serologi)

Akkreditert: ISO 15189
02.08.2022Versjon 1.5Forfatter: Andreas Lind, Elisabeth Toverud LandaasGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-08-02

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om følgetilstander etter streptokokkinfeksjon.
 • Klinisk mistenkte invasive streptokokkinfeksjoner med negativt dyrkningsresultat
 • Anti-streptolysin når et maksimum 3-4 uker etter aktuell streptokokkinfeksjon og blir vanligvis negativ igjen etter 3-4 måneder. Kan være negativ ved streptokokkinfeksjon i hud
 • Rekvireres sammen med Anti-Dnase B (Gr. A streptokokk-serologi)
 • Husk å angi sykdomsvarighet

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ måling av antistreptolysin O (ASL) ved hjelp av partikkelforbedret immunonefelometri (BN ProSpec, Siemens).

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Antistoffkonsentrasjon angis i U/mL.

Alle svar kommenteres av lege.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Voksen:

 • Negativ: < 100 U/mL.
 • Gråsone: 100 - 200 U/mL.
 • Positiv: > 200 U/mL.

 

Barn (0-15 år):

 • Negativ: < 400 U/mL.
 • Gråsone: 400 U/mL.
 • Positiv: > 400 U/mL.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert.