Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av ØNH-prøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
29.06.2021Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon i ØNH-området

  • Tonsillitt
  • Sinusitt
  • Ekstern otitt
  • Intern otitt

Prøvemateriale 

Halsprøve: Ved spørsmål om tonsillitt dyrkes det for beta-hemolytiske streptokokker. Etter spesiell rekvisisjon, eller der kliniske opplysninger tilsier det, er det aktuelt å lete spesifikt etter andre bakterier og sopp i tillegg.

Nasofarynksprøve: Brukes i utstrakt grad ved rhinitt, otitis media, sinusitt og nedre luftveisinfeksjoner.

Øyeprøver: Ved spørsmål om ekstern otitt og mellomøre-betennelse.

Sinussekret: Akutt og kronisk sinusitt.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Bakterologisk dyrkning.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svartid 

Vanligvis mellom 2 og 4 dager. Foreløpige svar kan bli sent ut så tidlig som dagen etter utsæd. Kompliserte prøver kan ta noe lenger tid.

Tolkning 

De øvre luftveiene er ofte kolonisert med bakterier som kan forårsake infeksjoner. For å skille mellom kolonisering og kliniske viktige funn, er vi derfor avhengige av gode kliniske opplysninger.

Merknader 

De øvre luftveiene er ofte kolonisert med bakterier som kan forårsake infeksjoner. For å skille mellom kolonisering og kliniske viktige funn, er vi derfor avhengige av gode kliniske opplysninger.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.