Analyser

Bordetella parapertussis DNA

25.03.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om aktuell infeksjon. Se også Bordetella pertussis (kikhoste) DNA.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Bordetella parapertussis DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.