Feber av ukjent årsak

08.02.2024Versjon 1.9Forfatter: Anne Ma Dyrhol Riise og Liv Hesstvedt

Definisjon 

Temperatur ≥38.3 °C i 3 uker.

Etiologi 

Feber er et symptom på underliggende sykdom. Mulig infeksjon må først utredes. Hvis infeksjon utelukkes må man vurdere autoimmun sykdom eller malignitet.

 

Infeksjoner

Bakteriell endokarditt, GI/bekken abscesser (nyre/milt/galle, sek. til divertikulitt/appendicitt/gyn., amøbeabscess), spondylodiskitt/osteomyelitt, virusinfeksjoner (EBV, CMV, HBV, HIV, parvovirus), mykobakterier (tuberkulose og Mycobacterium avium ved HIV og lavt CD4 tall), syfilis, borreliose, sjeldnere tropesykdom (eks. leishmaniasis, malaria, tyfoid feber, brucellose, leptospirose).

 

Malignitet

Lymfom, leukemi, myelomatose, myelodysplasi, nyrecancer, lungecancer, GI/gyn. tumores, metastaser.

 

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer

Bindevevssykdommer (SLE, dematomyositt, revmatoid artritt, vaskulitt), temporalis arteritt (eldre), Mb. Still (unge voksne; feber >1 uke, artralgi/artritt >2 uker, utslett, leukocytose >10, sår hals, lymfadenopati, hepato-/splenomegali, høye transaminaser, negativ ANA og RF), inflammatoriske tarmsykdommer (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom), hemofagocytisk syndrom, thyroiditt.

 

Diverse

Medikamenter (f.eks. antibiotika/nevroleptika), nøytropeni (cytostatika indusert eller syklisk nøytropeni), tromboembolisme, hypothalamisk dysfunksjon, endokrine årsaker, dehydrering/heteslag, selvpåført feber. Primær eller sekundær immunsvikt av T- og/eller B-celler.

Diagnostikk 

Se også Importfeber og Feber hos nøytropene pasienter

 

Individualiseres avhengig av sykehistorie og funn. Grundig anamnese. Viktig å objektivt dokumentere feber. Gjenta klinisk undersøkelse flere ganger og diskuter pasienten gjerne i plenum.

 

Anamnese

 • Opprinnelsesland (f.eks. hiv, TB)
 • Reiseanamnese (tropiske strøk)
 • Smitteeksponering (dyr, bitt, seksual anamnese)
 • Immunsuppresjon
 • Medikamenter (også seponerte)
 • Feberbeskrivelse/frostanfall
 • Lokaliserte symptomer
 • Vekttap, nattesvette, residiverende infeksjoner (B-symptomer)
 • Endrede naturlige funksjoner
 • Familiær opphopning av kreft eller autoimmune sykdommer

 

Klinisk undersøkelse

Generell somatisk undersøkelse inkl:

 • Perifere tegn til endokarditt (Dukes kriterier)
 • Lymfeknuter, utslett, leddforandringer
 • Palpasjonssmerter (f.eks columna)
 • Abdominale oppfylninger, leverstørrelse, rektal eksplorasjon

 

Klinisk kjemiske blodprøver

 • Hb, hvite med diff, trombocytter, SR, CRP, blodutstryk, Total IgE, leverenzymer, LD, CK, kreatinin, TSH, fritt T4, tumormarkører.
 • Immunelektroforese og kvantitering av immunglobuliner og lette kjeder.
 • Blodkultur minimum x 3 (med timers mellomrom uten antibiotika)

 

Serologiske prøver

 • EBV, CMV, HIV, HBV, HCV, parvovirus, toxoplasmose, Borrelia, lues.
 • Autoantistoffer (RA, ANA, ANCA, thyreoidea, glatt muskulatur, mitokondrier).
 • IGRA–test

 

Urinprøver

 • urinstix, mikroskopi (inkl. parasitter), dyrkning.

 

Avføringsprøver

 

Billeddiagnostikk

Rtg. thoraks, ultralyd/CT abdomen, MR/PET-scan

 

Annet

Gynekologisk undersøkelse, ekkokardiografi, sternal eller spinalpunksjon, biopsier (f.eks. lymfeknuter, hud, temporal arterie), endoskopi.

Behandling 

Antibiotika og steroider bør generelt avventes under utredningen dersom ikke pasienten er kritisk syk (f.eks. nøytropene pasienter, immunsupprimerte eller hivpasienter med risiko for alvorlig opportunistisk infeksjon). Ved mistanke om malignitet/systemsykdom bør behandling skje i samråd med aktuell spesialist i onkologi eller revmatolog (f.eks. høydose prednisolon, ev. tumor nekrose faktor (TNF) hemmer eller interleukin 1 receptorantagonist.