Andre sykdommer som ofte behandles ved brannskadeavdelinger

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

Enkelte andre sykdommer med utbredt hudaffeksjon behandles også ofte ved brannskadeavdelinger:

 

Toksisk epidermal nekrolyse (TEN), med epiteliolyse ofte på store deler av kroppsoverflaten, er en sjelden tilstand (forekomst omtrent 1:1.000.000/år) oftest utløst av legemiddelbruk. Det kan være betydelige væsketap, pasientene er utsatte for infeksjoner, det kan gjennom flere uker være behov for omfattende sårstell, og tilstanden behandles ofte på brannskadeavdelinger.

 

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) er en akutt, eksfoliativ tilstand på grunn av stafylokokkinfeksjon med frisetting av eksfoliative toksiner. SSSS rammer oftest barn <5 år. SSSS kan også oppstå ved stafylokokkinfeksjon hos barn med brannskade. Behandling er antibiotika, oftest kloksacillin eller klindamycin, og godt sårstell, vanligvis som ved overfladiske brannskader.

 

Andre septiske tilstander med perifer mikroembolisering, som ved meningokokksepsis med purpura fulminans, gir noen ganger omfattende, dype hudnekroser, spesielt på ekstremitetene. Også pasienter med omfattende huddefekter etter gjennomgåtte revisjoner etter nekrotiserende fasciitt, har ofte behov for gjentatte sårstell og revisjoner før definitiv dekking med delhudstransplantat (eller mer sjelden med fri lapp). Slike pasienter innlagt ved Haukeland har etter å ha gjennomgått den mest akutte behandlingsfase ved Intensivavsnittet ofte vært flyttet til Brannskadeavdelingen for videre håndtering av sine gjenværende, ofte utfordrende sårproblem.