Analyser

Astrovirus RNA

12.05.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos barn, eldre og immunsvekkede.

Prøvemateriale 

Fecalswab:

 

Se forøvrig: Fæcesprøver

Rekvirering  

Som del av analysepakke, gastroenteritt virus.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Ålesund: Som del av akuttpanel fæces for innlagte pasienter.

Molde: Som del av viruspanel for alle gastroenterittprøver fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten,

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Asymptomatisk bærerskap forekommer. PCR kan være positiv en periode etter tilfriskning.