Mikrobiologiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Clostridioides difficile genotyping

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.02.2024Versjon 2.1

Indikasjon for prøvetaking 

Genetisk karakterisering av Clostridioides difficile isolater.

Prøvemateriale 

Renkultur av Clostridium difficile.

Rekvirering  

Rekvireres av laboratoriet på grunnlag av påvist Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile toksinpåvisning i fæces med påfølgende Clostridioides difficile dyrkning.

Undersøkelsesprinsipp 

Nanopore helgenomsekvensering (WGS) bestemmer mikrobens DNA i sin helhet for å klassifisere og karakterisere genetiske varianter. Lange DNA-sekvenser ekstraheres fra ferske C. difficile isolater. Bakterie DNA fragmenteres, merkes med barcoder og renses med magnetiske kuler før ligering av adapter og motorprotein. Enkelt-trådig DNA sekvenseres i en flowcelle. Bioinformatiske metoder benyttes for å utføre MLST (multi-locus sekvens typing) og genomiske slektskapsanalyser.

Svar 

Stammens sekvenstype (ST).

Tolkning 

Hensikten med genotyping er todelt – detektere utbrudd og overvåke forekomst av genetiske varianter.

Merknader 

Nanopore WGS erstatter ribotyping av C. difficile. Flere ulike ST kan ha samme ribotype da WGS er en mer presis analysemetode.