Kateterprøver

10.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om kateterassossiert infeksjon. Se også egne lokale prosedyrer.

Prøvetakingsutstyr 

Prøvetaking 

Ca 4 cm lang avklippet terminal del av intravasalt kateter forsendes i steril beholder uten tilsetning.

 

Ulike intravasale katetre :

  • Tunnelert SVK (langtidskateter)
  • Sentralt venekateter (SVK/CVK):
  • PICC-line
  • Navlevene og -arteriekateter
  • Hemodialysekateter (HDkateter)

 

Viktig: Kateterspisser fra dren, pigtail-kateter, stenter og EVD (ekstern cerebral ventrikkeldrenasje) regnes IKKE som intravasale katetre.

 

Kateterspisser fra permanente urinkateter /urinkateter er ikke egnet prøvemateriale for rutinemessig bakteriologisk undersøkelse og avvises, vennligst send urinprøve.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.