Fødeepidural

20.04.2021Versjon 3.6Forfatter: Elin Bjørnestad

Generelt 

Fødeepidural rekvireres og signeres i Orbit av jordmor eller gynekolog. Kvinner som ønsker fødeepidural må få utdelt Fødeepidural - informasjonsskriv  Det er anestesilegen sitt ansvar at fødekvinnen er tilstrekkelig informert.   

 

Indikasjon for fødeepidural

 • Hypertensjon eller preeklampsi
 • Tidligere sectio
 • Seteleie
 • Tvillingfødsel
 • Adipositas
 • Sykdom hos mor der systemisk vasodilatasjon kan være ønskelig
 • Smerte/ønske

 

Epiduralanalgesi med kun lokalanestetika bør benyttes ved

 • Moderat/alvorlig preeklampsi
 • Prematuritet < 32 uker
 • Opiatmisbruk hos mor

 

Indikasjon 

 • Hypertensjon eller preeklampsi
 • Tidligere sectio
 • Seteleie
 • Tvillingfødsel
 • Adipositas
 • Sykdom hos mor der systemisk vasodilatasjon kan være ønskelig
 • Smerte/

Epiduralanalgesi med kun lokalanestetika 

Epiduralanalgesi med kun ropivacain 2mg/ml bør benyttes ved

 • Moderat/alvorlig preeklampsi (fordi ropivacain muligens kan forbedre blodflow i placenta)
 • Prematuritet < 32 uker
 • Opiatmisbruk hos mor

Kontraindikasjoner mot fødeepidural 

 • Blødningstilstander: TPK ≤70000 , koagulasjonsdefekt, blodfortynnende medikamenter
 • Vanlige retningslinjer som for ikke-gravide (manglende samtykke,

         allergi, infeksjon ≥på innstikkstedet, hypovolemi, etc)

Jordmor klargjør kvinnen for prosedyren 

 • Innleggelse av veneflon (1,3 mm)
 • Helsekort, sprøytepumpe, blodtrykksmåler og krakk som kvinnen kan ha bena på må være tilgjengelig.
 • Jordmor må være tilstede på fødestuen under prosedyren.
 • Jordmor måler BT/puls/respirasjon en gang pr time 

Anestesisykepleiers oppgaver 

Anestesisykepleier

 • Trekker opp medikamentene. Dobbeltkontroll.
 • Måler BT/puls/respirasjon før prosedyren og minst hvert 5.minutt i 20 min etter testdose eller

         oppstartbolus er satt. 

 • Hjelper kvinnen til optimal stilling og assisterer anestesilegen under

         prosedyren.

Metode 

 • Kvinnen sittende eller liggende i sideleie.
 • LOR teknikk med NaCl 0.9%/luft
 • Innstikksnivå: L2/L3, L3/L4 eller L4/L5.
 • Epiduralkateter 4-6 cm i epiduralrommet.
 • Testdose på EDA kateter: Lidocain 60mg eller bupivacain 15mg, event tilsatt adrenalin 15 ug.

Medikamenter 

Epiduralkateteret skal aktiveres av anestesilege. Oppstartbolus 5-8 ml trekkes ut fra 50 ml sprøyte og gis av anestesilege for hånd før sprøyten kobles til infusjonspumpe. Alle medikamenter som skal gis epiduralt av jordmor eller anestesisykepleier skal ordineres av anestesilege i skjema «Reginonalanalgesi til fødende».

 

 • Ropivacain 2.0mg/ml uten opiat:
  • Oppstartbolus: 5-8 ml
  • Kontinuerlig infusjon: 5-10 ml/t
  • Bolus ved gjennombruddssmerte: 5-8 ml inntil x 2 pr time
  • Totalt volum maks 15 ml/t                                                                                           
 • Sufentanil 0,75 microgram/ml og Ropivacain 1 mg/ml

  Blandes av anestesisykepleier og legges i kjøleskap. Holdbar 24 timer etter utblanding.   

  - Sufenta 50 microgram/ml      -    0, 75 ml,  Ropivacain 2 mg /ml -   25,00 ml,  Nacl 9 mg/ml   -   24,25 ml

 • Oppstartbolus: 5-8 ml
 • Kontinuerlig infusjon: 5-10 ml/t
 • Bolus ved gjennombruddssmerte: 5-8 ml inntil x 2 pr time
 • Totalt volum maks 15 ml/t                                                                                           
 • Totaldose sufentanil skal ikke overstige 75 ug/døgn. Totaldose ropivacain skal ikke overstige 800 mg/døgn

Når i fødselsforløpet kan epiduralkateteret legges inn? 

Fødeepidural kan kun tilbys på fødeavdelingen eller på postoperativ avdeling. Dersom behovet for epidural smertelindring under fødsel kan forutses (eks overvekt, tidligere sectio, preeklampsi, tvillinger, seteleie) eller dersom kvinnen har bestemt seg for at hun ønsker fødeepidural, kan fødeepidural legges i hele fødselsforløpet. Det er ikke nødvendig å vente til mormunnen har åpnet seg. Bolusdosen kan eventuelt reduseres og kontinuerlig infusjon kan starte på lav hastighet.

Smertelindrende effekt 

Kan forvente god smertelindrende effekt 30 minutter etter oppstartbolus (tilsvarer 3 eller mindre på smerteskala). Bolus har større smertelindrende effekt enn kontinuerlig infusjon. Forventet varighet av bolus 30-60 minutter. Kontakt anestesilege (97-4218) dersom ikke tilstrekkelig smertelindrende effekt av ordinerte medikamenter. Obs smerter som gir mistanke om obstetrisk patologi.Lav terskel for å tilkalle gynekolog.

Vanlige bivirkninger/komplikasjoner 

 Blodtrykksfall
 • Sideleie, hodet flatt
 • Stopp EDA
 • Tilkall anestesilege (97-4218)
 • Start infusjon med Ringer Acetat etter avtale med lege
 • Efedrin 5-10 mg iv etter avtale med lege 

 

Litt svakhet i bena er vanlig derosm ropivacain 2 mg/ml benyttes. Kvinnen må alltid støttes når hun første gang skal opp og stå etter oppstart av fødeepidural.  

 

Kløe av sufentanil

 

Feber

 

Urinretensjon under og etter fødsel.

 

Ømhet i ryggmuskulaturen de første dagene etter at epiduralbedøvelse er benyttet.

 

Postspinal hodepine oppstår hos 1 av 100 kvinner som får fødeepidural. Behandling av postspinal hodepine

 

Alvorlige komplikasjoner  

 

 

 • Subdural plassering av kateteret: Påfallende god smertelindrende effekt av små medikamentdoser, svakhet i bena

 

 • Total spinal: Blodtrykksfall, bradycardi, respirasjonsdepresjon
 • Epiduralt hematom: Ryggsmerter,  pareser 

 

 • Perifere nerveskader 

 

Ved mistanke om alvorlige komplikasjoner etter fødeepidural, kontakt anestesilege (97-4218) umiddelbart.

Fast føde til kvinner i aktiv fødsel 

Fødende uten obstetrisk eller anestesiologisk tilleggsrisiko kan innta fast føde i begrensede mengder 30 minutter etter epiduralanalgesi er etablert. Fast føde umiddelbart før innleggelse av epiduralkateter bør unngås.

Fødeepidural på nattestid 

På nattestid meldes fødeepidural primært i Orbit kl 24:00, kl 03:00 og kl 06:00.  Det er viktig at fødekvinnen tidlig i fødselsforløpet orienteres om anestesilegens "rundetider" og samtidig får utdelt informasjonsskriv om fødeepidural. Slik kan kvinnen og fødeavdelingen i større grad planlegge kvinnens fødselsanalgesi. Dersom det likevel er behov for fødeepidural mellom "rundene", tar jormor eller gynekolog kontakt med anestesilege på telefon/calling (97/93-4218).