Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

CRP, P

12.01.2024Versjon 1.3

Bakgrunn 

C-reaktivt protein (CRP) er et akuttfaseprotein som vesentlig lages i levercellene. Navnet kommer av proteinets evne til å binde seg til C-polysakkaridet i kapselen til pneumokokker. Proteinet har både pro- og antiinflammatoriske effekter. En CRP-økning kan måles allerede etter 8-12 timer ved akutt innsettende sykdom, og i løpet av få døgn kan konsentrasjonen stige fra normalt mindre enn ca. 4 mg/L (ofte mindre enn 1 mg/L) til flere hundre mg/L. Ved normalisering av tilstanden synker CRP hurtig, da halveringstiden i plasma er omkring 15-20 timer. I første rekke sees høy s-CRP ved sykdommer karakterisert av cellenekrose, som ved bakterielle infeksjoner, aseptiske nekroser som akutt hjerteinfarkt, etter kirurgiske inngrep, visse kroniske inflammasjoner og ved maligne sykdommer. S-CRP øker som regel bare lett ved ukompliserte virale infeksjoner. Unntak er influensa og mononucleose som kan gi betydelig CRP-økning. I motsetning til SR øker CRP normalt ikke under svangerskap.

Indikasjoner 

Vurdere grad av inflammasjon ved infeksiøse og ikke-infeksiøse tilstander. CRP er i dag det mest brukte mål på inflammasjon.

 

Mistanke om bakterielle infeksjoner. Skille mellom bakteriell og viral infeksjon. Meningitt, alvorlighetsgrad og omfang av luftveisinfeksjoner. Nivådiagnostikk ved urinveisinfeksjon, spesielt hos barn. Påvise infeksjon hos immunsupprimerte pasienter. Påvise intrauterin infeksjon ved for tidlig vannavgang. Seriemålinger kan brukes til å følge sykdomsaktivitet og til å påvise postoperative komplikasjoner.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Ingen.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Unngå langvarig stase. Noen laboratorier kan også analysere i plasma.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe mg/L Ref.
Nyfødte, ved fødsel

0,92–1,23

1
Fullbårne, 1 d etter fødsel 0,2–10,0 1
Fullbårne, 2–3 d etter fødsel 0,3–13,0 1
Fullbårne, 4 d etter fødsel 0,2–9,0 1
Premature, 1–2 d etter fødsel 0,3–11 1
Premature, 4 d etter fødsel 0,1–4,7 1
Voksne < 4  

 

Kommentarer

Nyfødte: CRP-nivået må vurderes i lys av en rekke faktorer. CRP er positivt korrelert med gestasjonsalder, varighet av aktiv fødsel, tid fra vannavgang til fødsel, prenatal steroideksponering, intrapartum antimikrobiell profylakse samt vaginal fødsel (vs. sectio). Se referanse for grafisk framstilling av variasjoner i CRP.

 

Referansegrensen kan variere noe mellom ulike laboratorier avhengig av analysemetode.

Tolkning 

Høye verdier sees ved en lang rekke inflammatoriske tilstander.

 

Hvis problemstillingen er om pasienten har bakteriell eller viral infeksjon, vil verdier over ca. 40 mg/L tale for bakteriell infeksjon. Unntak vil være influensa og mononukleose som begge kan gi høyere CRP-verdier. Høy CRP taler for pyelonefritt ved urinveisinfeksjon hos barn. Ved ukomplisert postoperativt forløp når CRP maksimal verdi omkring tredje dag etter operasjonen og faller til preoperativt nivå innen omlag syvende dag. Et normalt postoperativt fall i CRP som avbrytes av en ny stigning kan indikere komplikasjon i form av infeksjon, blødning, trombose eller annet.

 

CRP brukes også noe som risikomarkør for kardiovaskulær sykdom. For dette formål er en avhengig av moderne målemetoder for CRP med høy følsomhet og god nøyaktighet i det lave måleområdet (se også Høysensitiv CRP, P). Siden CRP ved dette lave nivået lett påvirkes av mild, interkurrent sykdom er det anbefalt å gjøre flere målinger med ukers mellomrom. Hvis en ved slike målinger påviser et stabilt CRP-nivå rundt øvre referansegrense eller noe høyere, har pasienten noe økt kardiovaskulær risiko.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 7-8 % ved 1 mg/L, 2-4 % ved 60 mg/L
Intraindividuell biologisk variasjon: 42 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 42 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager-måneder. Analytisk variasjon er metodeavhengig og vil kunne variere ulike laboratorier imellom.

Referanser 

1. Chiesa, C., Natale, F., Pascone, R., Osborn, J. F., Pacifico, L., Bonci, E., & De Curtis, M. (2011). C reactive protein and procalcitonin: reference intervals for preterm and term newborns during the early neonatal period. Clinica Chimica Acta, 412(11-12), 1053-1059.