Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

ASAT, P

14.10.2021Versjon 2.1

Bakgrunn 

ASAT (aspartataminotransferase) er et enzym som katalyserer overføring av en aminogruppe fra aspartat til alfa-ketoglutarat, slik at det dannes oksaloacetat og glutamat. ASAT-aktivitet kan påvises i mange vev, men er særlig høy i hjerte, lever og skjelettmuskulatur. Til forskjell fra ALAT er ASAT således ikke leverspesifikk. Det finnes to isoenzymer, et lokalisert til cytoplasma og det andre til mitokondrier. Til vanlig er det bare cytoplasmatisk ASAT som finnes i plasma. Halveringstiden for dette er ca. 1 døgn. Mitokondrielt ASAT, som har kortere halveringstid, finnes i plasma kun ved uttalt cellenekrose.

Indikasjoner 

Brukes i diagnostikk av parenkymatøse akutte og kroniske leversykdommer. Har vært brukt ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt, men her bør mer spesifikke parametre velges. Har også vært brukt ved diagnostikk av muskelsykdommer, men CK, P er langt mer sensitiv og spesifikk til dette formål.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse
Sterk fysisk aktivitet bør helst unngås siste to døgn før prøvetaking.

 

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Unngå langvarig stase. Serum må skilles fra blodlegemene senest 2 timer etter prøvetaking. Unngå hemolyse.

Veiledende referanseområder 

Aldersgruppe U/L Ref.
0–14 d 23–186 1,2
15 d–1 år 23–83 1,2
1–6 år 26–55 1,2
7–11 år 22–41 1,2
12–18 år, kvinner 17–33 1,2
12–18 år, menn 18–40 1,2
> 18 år, kvinner 15–35 3
> 18 år, menn 15–45 3

 

Kommentarer
Referansegrenser for barn er basert på data fra CALIPER (Abbott Architect). Høyere verdier ved stor muskelmasse. Maksimal fysisk aktivitet gir stigning på 10-20 U/L.

Tolkning 

Kun høye verdier har klinisk betydning.

 

Svært høye verdier, ofte over 10 ganger øvre referansegrense, sees ved akutt hepatitt og levercellenekrose, store knusningsskader og alvorlig vevshypoksi.

 

Moderat høye verdier, 2-10 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved akutt hjerteinfarkt, skjelettmuskelsykdommer, etter kirurgiske inngrep og andre traumer, kolestase, en rekke leversykdommer, pankreatitt og hemolyse.

 

Ved de fleste leversykdommer vil s-ALAT være høyere enn s-ASAT. Unntak kan være alkoholbetinget leversykdom og ved levercirrhose.

 

Feilkilder

Langvarig stase under prøvetaking kan øke aktiviteten med inntil 10 U/L. Hemolyse i prøven kan øke aktiviteten noe.

Analytisk og biologisk variasjon 

Analytisk variasjon: 2,0 % ved 40 U/L
Intraindividuell biologisk variasjon: 11,9 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 12,1 %

 

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager - måneder.

Referanser 

  1. Adeli K, Higgins V, Trajcevski K et al. The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: A CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci. 2017;54:358-413. PMID: 29017389. DOI: 10.1080/10408363.2017.1379945
  2. CALIPER Pediatric Reference Interval Database. https://caliper.research.sickkids.ca/#/ (AST with Pyridoxal Phosphate, Abbott Architect.)
  3. Strømme JH, Rustad P, Steensland H et al. Reference intervals for eight enzymes in blood of adult females and males measured in accordance with the International Federation of Clinical Chemistry reference system at 37 degrees C: part of the Nordic Reference Interval Project. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:371-84. PMID: 15223701. DOI: 10.1080/00365510410002742

 

Andre mulige kilder til pediatriske referanseområde:

  1. Ridefelt P, Hilsted L, Juul A et al. Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components - merging of studies from Denmark and Sweden. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78:365-372. PMID: 29806781. DOI: 10.1080/00365513.2018.1474493
  2. Johansen MJ, Gade J, Stender S et al. The Effect of Overweight and Obesity on Liver Biochemical Markers in Children and Adolescents. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(2):dgz010. PMID: 31617910. DOI: 10.1210/clinem/dgz010
  3. Bussler S, Vogel M, Pietzner D et al. New pediatric percentiles of liver enzyme serum levels (alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, γ-glutamyltransferase): Effects of age, sex, body mass index, and pubertal stage. Hepatology. 2018;68:1319-30. PMID: 28926121. DOI: 10.1002/hep.29542