Analyser

Toxoplasma gondii IgG

22.09.2021Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om aktuell/primær infeksjon med Toxoplasma gondii
  • Immunstatusundersøkelse inkludert screening av gravide

 

Se Toxoplasma gondii.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Opplysning om termindato/svangerskapslengde er essensielt for vurdering av toxoplasmaserologi hos gravide.

Utførende laboratorium 

Toxoplasma gondii (lenke til Metodekatalogen)

 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet, er norsk referanselaboratorium for Toxoplasma-diagnostikk og utfører alternativ toxoplasma IgG analyse i tillegg til standard automatisert IgG analyse.

Alternativ toxoplasma IgG analyse er indisert:

  • ved usikkert resultat i primærlaboratoriets IgG analyse
  • som ledd toxoplasma referanseundersøkelse ved påvist IgM hos gravide

Svar 

Negativ/ Positiv

 

Ved alternativ analyse angis i tillegg % av cut-off verdi, der cut-off verdi er grensen mellom negativt og positivt resultat

Svaret kommenteres normalt av lege.

 

Svartid 

Standard analyse: 1 virkedag.

Alternativ analyse (EIA) : 1- 8 virkedager.

Tolkning