Analyser

Parechovirus RNA

23.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med parechovirus hos små barn.

Prøvemateriale 

Minimum 200 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av parechovirus RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Molde:Spinalvæske

Ålesund:Spinalvæske

St.Olav: Andre materialer

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

Spinalvæske:1 time etter mottak lab i åpningstid..

Merknader 

Parechovirusinfeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.