Analyser

Varicella-zoster virus DNA

16.09.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om varicellainfeksjon ved utslett, sårinfeksjon i hud, øyeinfeksjon eller i CNS.

Se også Varicella zoster virus (VZV).

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk.

Utførende laboratorium 

Ålesund som del av Akuttpanel spinalvæske

Molde som del av Akuttpanel spinalvæske og som enkeltanalyse på andre prøvematerialer.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-5 virkedager.

Merknader 

Varicella-zosterinfeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.